fbpx

Toetsing

De Vrije Hogeschool (VH) vindt dat evaluatie een onderdeel van het leren is. De student wordt echter niet door een beoordeling afgerekend, maar de beoordeling is een onderdeel van het leerproces.  De beoordelingsmomenten gaan door middel van diverse vormen van assessment tot doel om naast iemand te gaan staan en feedback te geven in het leerproces. Per opleiding wordt er met diverse vormen van het assessment gewerkt. Per opleiding wordt er stapsgewijs weergegeven hoe er met de momenten van feedback wordt omgegaan:

  • LAT: het performance en het portfolio. Een ‘performance’ is een assessment aan het einde van ieder trimester, bijvoorbeeld een Tedtalk, Art performance en Big event. Gedurende het LAT bouwt de student een portfolio op  en presenteert deze aan het einde van het jaar in een Toekomstplan
  • HOT: Tijdens het HOT houdt de student een portfolio bij (het dossier), schrijft een toekomstutopie en geeft een eindpresentatie.
  • Midcareer en Levenskunst masterclasses worden beiden afgesloten met een eindpresentatie

Klachtenprocedure

Klachtenregeling

De Vrije Hogeschool streeft naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van haar onderwijs. Desondanks kan het voorkomen dat studenten en/of de ouder(s)/verzorgers(s) klachten hebben. Hiervoor kan men mondeling en/of schriftelijk terecht bij de schoolleiding. 

Procedure

De Vrije Hogeschool werkt hierbij met een vaste klachtenprocedure. De schoolleiding zal de klacht in behandeling nemen en in samenspraak met de klager er alles aan doen om de klacht op te lossen. Als de klacht onverhoopt niet naar tevredenheid wordt opgelost, is er de mogelijkheid om contact op te nemen met de klachtencommissie de Vrije Hogeschool. 

Vrije Hogeschool 
2eDorpstraat 56 
3701 AB Zeist 

Ontvangen klachten worden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken in behandeling genomen.

Klachtencommissie

In geval van een onoplosbaar geschil kan het geschil voorgelegd worden aan de RvA van de Vrije Hogeschool. De gehele klachtenprocedure kunt u opvragen bij onderwijsbureau@vrijehogeschool.nl

Algemene voorwaarden

Download de algemene voorwaarden hier.

Certificering CRKBO

De Vrije Hoge School is een CRKBO Geregistreerde Instelling. In het Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. De Vrije Hogeschool is wettelijk vrijgesteld van BTW-heffing.

Deel deze pagina: