fbpx

Toetsing

De Vrije Hogeschool (VH) vindt dat evaluatie een onderdeel van het leren is. De student wordt echter niet door een beoordeling afgerekend, maar de beoordeling is een onderdeel van het leerproces.  De beoordelingsmomenten gaan door middel van diverse vormen van assessment tot doel om naast iemand te gaan staan en feedback te geven in het leerproces. Per opleiding wordt er met diverse vormen van het assessment gewerkt. Per opleiding wordt er stapsgewijs weergegeven hoe er met de momenten van feedback wordt omgegaan:

  • LAT: het performance en het portfolio. Een ‘performance’ is een assessment aan het einde van ieder trimester, bijvoorbeeld een Tedtalk, Art performance en Big event. Gedurende het LAT bouwt de student een portfolio op  en presenteert deze aan het einde van het jaar in een Toekomstplan
  • HOT: Tijdens het HOT houdt de student een portfolio bij (het dossier), schrijft een toekomstutopie en geeft een eindpresentatie.
  • Midcareer en Levenskunst masterclasses worden beiden afgesloten met een eindpresentatie

Klachtenprocedure

Bij een klacht proberen de beide partijen (klager en Vrije Hogeschool) er eerst onderling uit te komen. Lukt dit niet dan kan de klager een officiële klacht indienen bij de rector of de Raad van Advies middels een brief. De Raad van Advies van De VrijeHogeschool wijsteen klachtencommissie aan die bestaat uit drie leden; uit haar midden of extern. De klacht wordt binnen vier weken behandeld. De commissie is verplicht tot hoor en wederhoor.

Mocht je de officiële klachtenprocedure willen ontvangen, stuur een mail naar onderwijsbureau@vrijehogeschool.nl

Algemene voorwaarden

Download de algemene voorwaarden hier.


Deel deze pagina: