fbpx

NRTO Registratie

De Vrije Hogeschool is NRTO geregistreerd.
Hieronder vind je de algemene voorwaarden, gedragscode NRTO en klachtenprocedure

Algemene voorwaarden

Download de algemene voorwaarden hier.

Deze algemene voorwaarden gelden voor het nieuwe schooljaar 22/23.
Start september 2022

Gedragscode

lees hier de NRTO Gedragscode

Klachtenprocedure

De Vrije Hogeschool streeft naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van haar onderwijs. Desondanks kan het voorkomen dat studenten en/of de ouder(s)/verzorgers(s) klachten hebben. Hiervoor kan men mondeling en/of schriftelijk terecht bij de schoolleiding. 

Lees hier de klachtenprocedure van de Vrije Hogeschool

Certificering CRKBO

De Vrije Hoge School is een CRKBO Geregistreerde Instelling. In het Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. De Vrije Hogeschool is wettelijk vrijgesteld van BTW-heffing.

ANBI status

De Iona stichting heeft de Vrije Hogeschool aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat uw bijdragen aan het VH-fonds t.b.v. beurzen aftrekbaar zijn van uw inkomstenbelasting . 

Deel deze pagina: