Functie van de website

Op de website van de VH vind je als bezoeker informatie over het programma dat de VH aanbiedt, evenementen, en aanvullende informatie, relevant hiervoor. De VH maakt de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en tracht informatie op een zo vriendelijk mogelijke manier te presenteren.

Fouten en gebreken

Het Website Team spant zich in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. Het kan echter niet worden voorkomen dat de website volledig vrij van onderbreking is of door andere technische problemen wordt getroffen.

Het kan voorkomen dat bij het opzetten van webpagina’s, het schrijven van teksten of het maken van publicaties fouten of gebreken optreden. Wij vragen daarvoor je begrip. Een reactie stellen we op prijs, het geeft ons gelegenheid de fouten/gebreken te herstellen. Mocht je dus fouten of gebreken tegenkomen op de website, neem dan contact op met het website team (jochem@vrijehogeschool.nl). De reactie zal door de maker van de webpagina bekeken en zo nodig aangepast worden.

De inhoud van de website kan (zodoende) steeds zonder aankondiging of kennisgeving worden aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd (hyperlinks inbegrepen).

Spring naar:

Intellectuele eigendomsrechten

Je hebt het recht om de informatie op deze site te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits de bron wordt vermeldt. Deze toestemming geldt echter niet voor de teksten waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld.

Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.). is altijd voorafgaande toestemming vereist. Over de reproductie van de informatie kunt u contact opnemen met de Vrije Hogeschool.

Mocht u op deze website iets tegen zijn gekomen waarvan u de intellectuele eigendomsrechten in bezit zegt te hebben, neemt u dan contact op met het website team.

Verbeter onze website!

Er wordt uiterste zorg besteed aan het zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk aanbieden van de informatie op deze site. Wij streven ernaar de site zo volledig en gebruikersvriendelijke mogelijk te houden. De site is voortdurend in ontwikkeling.

Vragen, opmerkingen en suggesties over de werking en vormgeving van de site kunt u mailen naar het website team.