fbpx

De Vrije Hogeschool is een opleiding voor mensen met tijdseigen vragen gericht op het ontwikkelen van verantwoord leiderschap. De VH-filosofie gaat uit van een positief mens- en wereldbeeld en stimuleert een integrale menselijke ontwikkeling, waarin hoofd, hart en handen meedoen. Centraal staat de ontwikkeling van de student naar een niveau waarop zij haar persoonlijke, professionele en sociale vermogens, met elkaar weet te verbinden. De VH bestaat al 52 jaar. Het instituut groeit gestaag, innoveert voortdurend en bestaat inmiddels uit een netwerk van meer dan 500 studenten binnen en buiten Driebergen-Zeist. De VH biedt trajecten aan op (pre) propedeuse, bachelor- en masterniveau. De vaste staf bestaat uit ongeveer 20 medewerkers. De Vrije Hogeschool is gevestigd op het grensgebied tussen De Utrechtse heuvelrug en Zeist, in de villa Beek en Royen aan de 2e Dorpstraat te Zeist. 

Anno 2023 beschikt de VH over een groot aantal hoger onderwijstrajecten die zijn onder te verdelen in opleidingen en voor- en nascholingstrajecten. Het onderwijs is een combinatie van Liberal Education en Professional Education. 

Liberal Arts & Sciences, een beproefde Angelsaksische onderwijsvisie, ligt ten grondslag aan een levendige en samenhangende manier van werken vervat in het Vrije Hogeschool Core Curriculum. Scholing en onderwijs gaan permanent samen. Liberal Education is gericht op een Leven Lang Leren (Bildung). Professional Education is gericht om het maximale uit jezelf te halen. 

Liberal Arts Colleges worden getypeerd door de specifieke opleidingscultuur: een kleinschalige ‘campus’, hoogwaardig fulltime en levend onderwijs, samenwerking tussen studenten en docenten binnen en buiten de directe onderwijssituatie, veel aandacht voor academische en sociale activiteiten. De Vrije Hogeschool heeft daarnaast ook veel aandacht voor de kunsten. 

Liberal Thinking – de consequentie van het jezelf zijn – is tegelijk plezierig en nuttig. Het geeft voldoening in het hier en nu en betekenis voor de toekomst 

De Vrije Hogeschool is Dutch Design met een internationaal karakter en werkt daarom samen met een breed netwerk van innovatieve startups in binnen- en buitenland. Er bestaan intensieve relaties met bedrijven en instellingen in het VH talentprogramma. Het open karakter zien we ook terug in de staf die bestaat uit onderzoekers, kunstenaars en ondernemers die niet alleen doceren maar ook werkzaam zijn in de beroepspraktijk. 

Onderzoek (HBO/WO) zien we als het gemeenschappelijk uitgangspunt van het curriculum.  Het telkens weer bevragen van de eigen vooronderstellingen, is de basishouding die wij verwachten van studenten, docenten en management. De methoden en technieken om te komen tot een gedegen (zelf)onderzoek worden ontwikkeld binnen het kenniscentrum. 

Kenniscentrum Liberal Arts i.o.

Het Kenniscentrum Liberal ontwikkelt nieuwe methoden en technieken op het gebied van het werken met jongeren en ouderen en doet grensverleggend onderzoek op dit vakgebied. Het Kenniscentrum Liberal Arts i.o. werkt nauw samen met het Lectoraat Vrije School Onderwijs in Leiden. 

Gerrie Strik en Sanne Spil geven leiding aan het kenniscentrum. 

Lees hier meer over de Masterclass voor docenten

Deel deze pagina: