De Studium Fundamentale reeks wordt georganiseerd vanuit de Lievegoed Academie en is beschikbaar voor zowel studenten als niet- en oud-studenten.

Fundamentele lezingen voor algemene ontwikkeling en verdieping

Eigenlijk weten we het allemaal allang: We leven in een wereld van complexiteit in al zijn facetten: globalisering, migratie, dynamiek, snelheid en intensiteit.

Op cultureel gebied zijn we getuige van botsende beschavingen, zowel op wereldschaal als hier om de hoek. De karikaturen van de Islamitische wereld en het vanouds Christelijke westen, komen steeds meer tegenover elkaar te staan. Tegen de achtergrond van deze rampspoed heeft Bernard Lievegoed er meer algemeen op gewezen dat het ‘midden’ – de menselijke ziel – te zwak ontwikkeld is en dat daardoor de middelpuntvliedende en fragmenterende krachten tot karikatuur en catastrofe kunnen leiden. Daarom, zo zei hij, ‘zijn er maatregelen nodig om het midden de kracht te geven de uitersten te verbinden. Daartoe is versterking van het midden nodig.

De roep om mensen die bruggen kunnen bouwen in een samenleving die er heel anders uitziet dan die van de twintigste eeuw wordt dan ook steeds meer merkbaar. Het Studium Fundamentale van de Vrije Hogeschool wil hier op inspelen.

Wat de wereld nodig heeft zijn vakmensen die van meer op de hoogte zijn dan hun eigen vakgebied, generalisten zonder oppervlakkigheid. Sensitieve wereldburgers die de verbindingen leggen tussen het persoonlijke en het politieke. Mensen die in staat zijn te luisteren naar de hartslag van de tijd en die bruggen kunnen bouwen. Mensen die wakker zijn waar anderen slapen en die in staat zijn na te denken over zichzelf als een onderdeel van een generatie, een stroming, een nieuwe ontwikkeling.

Verantwoordelijkheid met humor en voorkomendheid

Wij willen ons richten op mensen die luisterend en argumenterend tot oplossingen kunnen komen, die verantwoordelijkheid voor elkaar en voor de wereld dragen, die  met humor en voorkomendheid standpunten kunnen innemen en ideeën kunnen aandragen die bijdragen aan OUR COMMON FUTURE. Kortom: wij willen een impuls geven aan mensen die de toekomst gaan vormgeven. Het bij elkaar houden van de uitersten, het verbinden van de fundamentele tegenstellingen die wij als mensen in ons dragen, is daarbij de enige vorm van beschaving die wij voor ons zien.

Daarom wil het Studium Fundamentale van De Vrije Hogeschool een podium bieden aan wetenschappers, kunstenaars, politici en ondernemers die een inspirerende rol spelen in het huidige tijdsgewricht, en zodoende vorm geven aan een menswaardige toekoms

De lezingen vormen aanzet tot een gesprek. Studenten van het Tussenjaar Liberal Arts zullen daartoe kernpunten uit de lezing omzetten in gesprekspunten voor een uitwisseling met het publiek na de lezingen. Het gesprek tussen publiek en spreker wordt geleid door de nieuwe generatie studenten van het collegejaar 2017-2018.

studium fundamentale vh