fbpx

Vrije Hogeschool
MENS | KUNST | WETENSCHAP

Visie

Hoe vinden creatieve, ondernemende jonge mensen houvast, betekenisvol werk en een stip aan de horizon nu de samenleving voortdurend verandert? Wat wordt de rol van een nieuwe aanstormende generatie in een samenleving die een voortdurend in verandering is?

Kern van onze opvatting is de erkenning van de mens als een creatief –denkend – en handelend wezen, met een specifieke eigen opgave in de wereld. Ondernemen zien wij als een externe mogelijkheid om jezelf te realiseren: het praktisch en zelfstandig inspelen op de vragen van de omgeving. Creativiteit zien wij als een vorm van denken die de basis vormt voor innovatief handelen.

De Vrije Hogeschool zet zich in voor een positieve ontwikkeling van de ambities en dromen van haar studenten. We begeleiden studenten die creatief, ambitieus en overtuigend in het leven willen (leren) staan.  Scholing en opleiding moet zinvol en betekenisvol zijn. Dat geldt niet alleen voor studenten die na een aantal jaren werkervaring toe zijn aan een nieuwe uitdaging. Het geldt bij uitstek voor jongeren die toekomst willen maken, vol in het leven willen staan, geen saaie lessen willen volgen en geen kennis willen reproduceren waarvan het belang voor hun toekomst onduidelijk is. Jongeren die tempo willen maken en midden in het leven willen staan, die zicht willen hebben op dat wat ze leren en die willen dat wat ze leren ertoe doet in de samenleving van morgen. Jongeren die zichzelf willen zijn in een wereld die groter is dan de plek waar je toevallig geboren bent.

Missie

Stichting Vrije Hogeschool heeft tot doel een bijdrage te leveren aan het sociaal culturele leven en de ontwikkeling van het hoger onderwijs ten behoeve van adolescenten en studenten in het bijzonder. Vier punten zijn bij de persoonsvorming die de Vrije Hogeschool voorstaat van belang:

  • Emancipatie (persoonlijk en cultureel)
  • Esthetiek/kunstzinnigheid
  • (Ecologische) verantwoordelijkheid
  • Ethiek (filosofisch en religieus)

De Vrije Hogeschool verwezenlijkt haar missie door het geven van onderwijs en het bevorderen van individuele ontwikkeling in de vorm van het Liberal Arts Tussenjaar, het Heroriëntatietrimester, de Masterclass Levenskunst en het Dwarslopers Platform.