Studiekeuze als proces van zelfkennis.
Follow your dreams and never give up. 

Studiekeuze 

Studiekeuze is een van de interessantste processen die er bestaan omdat het je brengt bij de “roots” van je bestaan. Je stelt jezelf de vraag naar de grondslagen van je bestaan: Wie ben ik ? Wat kan  ik? Wat wil ik ? De benadering van De Vrije Hogeschool is primair geënt op de wilsrichting. Dit vaak in tegenstelling tot de meer conventionele benaderingen. 

De consequentie van de focus op de wil maakt het hele proces van studiekeuze anders. Wat kan ik? Wie ben ik? Deze beide vragen raken aan het verleden. Wat wil ik? is de vraag van de toekomst. Het is de vraag naar iets wat je vaak nog niet (helemaal) bent, en ook niet (helemaal) kan, maar waar je naar toe wil groeien. Dit is de ontwikkelingsgerichte blikrichting van de Vrije Hogeschool. 

Mogelijke werelden – over durven dromen

Het in kaart brengen van wat je wil doe je door te focussen op je dromen. Dromen zijn “mogelijke werelden”. Het gaat niet over “wie je bent”, maar over “wie je zou kunnen zijn”. Het gaat over het vertellen van een verhaal, dat in wezen nog fictie is. Dromen in kaart brengen vraagt los te komen van belemmerende gedachten. Het vraagt van je om te deconditioneren.

Het vraagt ook om het onbewuste in zijn oneindige verscheidenheid te laten spreken. Dromen worden daarbij vaak eerst zichtbaar in beelden en daarna pas in verklaringen (uitleg). Het in kaart brengen van dromen is een oefening in fantasie en het daarna betekenis geven aan je fantasie.  De coach heeft hierbij een belangrijke rol. Hij stimuleert het loskomen van de fantasie. Hij helpt, als een droomuitlegger, bij het betekenis geven van de verschijnselen.

Inspiratie – over durven doen

Het dromen en dromen in kaart brengen wordt in de Vrije Hogeschool benadering opgevolgd door een proces dat de droom tot daad en het voelen tot willen maakt.De creatieve benadering van De Vrije Hogeschool komt hier opnieuw van pas. Een droom realiseren vraagt dat je telkens weer naar nieuwe wegen zoekt om je droom te realiseren. Het is daarbij belangrijke om consistent en consequent vast te houden aan je droombeeld.

Dromen waar maken is kiezen voor een van de “mogelijke werelden”, niet omdat hij “waar is”, maar omdat hij “waar kan worden” als je de droom maakt tot keuze. Je kiest voor een droom, als voor een partner. Vanaf dat moment is het “ follow your dream and never give up”. De ervaring wijst uit dat pas als je kiest voor een droom de inspiratie als kracht gaat werken.

Het realiseren van de droom is vervolgens 80 % transpiratie en 20 % inspiratie. Het is elke dag hard werken. Het is een weg gaan waarbij je tegenslagen tegenkomt en waarbij je krachtig moet sturen en handig bijsturen. Het vraagt leiderschap over je eigen gevoelens, gedachten, en handelingen. Het vraagt dat je een omgeving om je heen bouwt die past in je gekozen “droomlandschap”.

Intuïtie – over durven nadenken

Het is tenslotte van groot belang voortdurend in gesprek te zijn met je “dubbelganger” of je “schaduwkant”. Sommige dromen zijn niet toekomstgericht. Het zijn angstdromen, vluchtdromen, of gemanipuleerde dromen. De echte toekomstdromen zijn vaak onverklaarbaar, maar vol van energie. Ze lijken op de droom van Jozef in het oude testament. Het onderscheid maken tussen de ene en de andere droom is een kwestie van “intuïtie”. Het doet meer een beroep op het geweten dat de ratio.

De studiecoach van de Vrije Hogeschool speelt bij dit alles een essentiële rol. Niet als een coach op afstand, niet als assessor, maar primair als een inspirerend voorbeeld. Het is iemand die zelf ook droomt, dromen realiseert en ze betekenis geeft. Het is iemand waarvan je – in een vriendschappelijke relatie – wil leren!

Resultaten 

De resultaten van deze manier van werken: een proces van dromen, kiezen, en betekenis leidt tot een unieke verdieping in de studiekeuze. Studiekeuze, zo opgevat, wordt onderdeel van een levenskeuze. De levenskeuze wordt onderdeel van een proces van levenslang leren. Het daagt je uit tot het werken vanuit inspiratie en het gebruiken van je intuïtie. Heb je de werkwijze eenmaal te pakken weet je voortaan “This is the way it works in choice of study and in life ”.    

Deel deze pagina:

Aankomende evenementen

Herorientatietrimester
31 oktober 2023

Start | Heroriëntatietrimester | 31 oktober