Wie is welkom?

Het Heroriëntatietrimester is een bij- of nascholingstraject als extra aanvulling op een onderbroken opleiding of bachelor.
Je bent tussen de 20 en 30 jaar oud en je hebt een hbo- of wetenschappelijke opleiding onderbroken, óf je bent een jonge beroepsbeoefenaar. Opnieuw creativiteit ontwikkelen is je centrale thema.

Toelating & Kosten

We sturen je een formulier met een aantal vragen en nodigen je uit voor een gesprek met de coach van het HOT. Hij bekijkt samen met jou of het Heroriëntatietrimester geschikt is voor jou en of jij geschikt bent voor het HOT. We werken in een compacte groep, waarbij het belangrijk is dat de deelnemers voldoende aansluiting bij elkaar zullen vinden. Het programma is intensief, diepgaand en persoonlijk. In het gesprek kijken we samen of jij hier aan toe bent.

Kosten

De kosten voor het trimester bedragen €2990,-. Dit kun je in 2 termijnen betalen. Mochten de kosten een probleem zijn dan kun je een beroep doen op het fonds Onderwijs & Ontwikkeling voor een renteloze lening. Deze aanvraag gaat in ieder geval gepaard met een motivatiebrief. Vraag naar de mogelijkheden tijdens je kennismakingsgesprek.