Pagina: Programma en werkvormen

Programma

Liberal Arts Life Coaching

Kompas en anker (blok 1)

Persoonlijke ontwikkeling begint bij jezelf kennen. In de eerste vijf weken start je met een persoonlijk onderzoek. Je brengt je eigen waarden en deugden in kaart, creëert jouw eigen ‘waarom’ en onderzoekt waar jouw bronnen van energie liggen. 

In de Filosofische Levenskunst verdiep je je in verschillende thema’s, zoals: de deugdenethiek van Aristoteles, het leven genieten en het lot omarmen. 

Elke bijeenkomst omvat een dialoog in je intervisiegroep, waarbij je je eigen ervaring inbrengt. Het uitgangspunt is dat je door reflectie een beter contact met je diepere zelf ontwikkelt en daardoor meer rust vindt. 

In de middag werk je aan het schrijven van miniaturen uit je eigen levensverhaal. Aan het einde van blok 1 heb je zo een beeld van de diepte en van de auteur van dat levensverhaal. 

Reisgenoten (blok 2)

In de filosofie van het levenskunst verdiep je je in (goed) alleen met jezelf zijn; intimiteit en vriendschap;amor mundi en het actieve leven; en de ethiek van een wilde aarde. Het gaat in de eerste twee bijeenkomsten om reisgenoten met wie je samen op pad bent of wil zijn in dit leven. Een van die reisgenoten ben jezelf. We zoomen in op de kunst van het goede alleen zijn en op betekenissen van vriendschap en intimiteit. Daarnaast staan we stil bij wie je bent en wil zijn in de wereld én in relatie tot de aarde.

In beeldende kunst werk je opnieuw aan je levensverhaal. Wat ligt er nog meer onder het ego met zijn gewoonten en zijn imago dat we onszelf gevormd hebben onder invloed van onze opvoeding en de wereld om ons heen? Wat ligt er achter het masker dat ons vertrouwen geeft, maar wat naarmate we ouder worden scheurtjes begint te vertonen en steeds minder goed past….? In het creëren van onze maskers brengen we dromen en denken, kracht en kwetsbaarheid bij elkaar. Aan het einde van blok 2 heb je kennis gemaakt met de karakterstructuren die achter het eigen masker leven, en je hebt een concreet plan, dat je nu kunt gaan uitvoeren. 

Bestemming (blok 3)

In de laatste weken ga je jouw plan in de wereld zetten. Wie en welke hulpbronnen heb jij nodig om actief jouw plan uit te voeren? Wat gaat fantastisch en waar loop je tegenaan? Hoe ga je om met tegenslagen, motiveer en activeer jij jezelf? Tegelijkertijd leer je jezelf presenteren. Hoe laat jij jezelf optimaal zien? Niet als held maar als mens. Je lichaam, je denken, je leven tot nu toe, je gevoel, je dromen, je filosofie. Dat je je nieuwe leven nu zelf gaat leiden, spreekt voor zich. In de laatste week presenteer je jezelf in een zelfgekozen presentatie.

In de levenskunst komen aan de orde: de wereld en het actieve leven, intieme plekken, wonen en reizen, de aarde, mijn lichaam en ik, het ongewisse, angst hoop en vrijheid. 

Horizon (blok 4)

In de laatste weken ga je jouw plan in de wereld zetten. Wie en welke hulpbronnen heb jij nodig om actief jouw plan uit te voeren? Wat gaat fantastisch en waar loop je tegenaan? Hoe ga je om met tegenslagen, motiveer en activeer jij jezelf? Tijdens de eerdere blokken zal veel duidelijk zijn geworden. Maar het leven blijft ook grotendeels ongewis. Hoe gaan we om met dit ongewisse?

Tegelijkertijd leer je jezelf presenteren. Hoe laat jij jezelf optimaal zien? Niet als held maar als mens. Je lichaam, je denken, je leven tot nu toe, je gevoel, je dromen, je filosofie. Dat je je nieuwe leven nu zelf gaat leiden, spreekt voor zich. In de laatste week presenteer je jezelf in een zelfgekozen presentatie. 

Programma onderdelen

 • Filosofisch onderzoek naar interessegebieden en eigen positie
 • Autobiografisch schrijven
 • Individuele life coaching
 • Kunst maken & kunstwaarneming
 • Levensplan ontwerpen en uitvoeren
 • Jezelf presenteren 

Werkvormen 

 1. Opbouw van kennis en inzicht via inleidingen op het gebied van de filosofie van de levenskunst, en uitwisseling van levenservaringen;
 2. Reflectie en individueel onderzoek: autobiografische reflectie; inventarisatie van talenten, onderzoek naar eigen waarden, idealen en ambities om de rode draad (draden) uit de levensloop te halen en van daaruit vooruit te blikken;
 1. Oefening van levenskunst, toegesneden op vaardigheden en kwaliteiten die de inde tweede levensfase van belang zijn.
 2. Verbeelding: door middel van kunstzinnig werk, op zoek gaan naar nieuwe vormen van kijken en denken door kunst en kunstwaarneming (Art based Learning), 
 3. Dialoog: uitwisseling van ervaringen en visies en uitdiepen van thema’s die aan de orde zijn, in kleine groepen. Verschil in perspectief is hierbij verrijkend;
 4. Autobiografisch schrijven: het schriftelijk tot expressie brengen van eigen reflecties, visies en inzichten. En het schrijven van een vooruitblik – een synthese van deze elementen – in de vorm van een levensontwerp waarin je ondermeer de bijdrage die je de komende jaren aan de samenleving wil leveren, verwoordt.

Evaluatie en eindpresentatie

De Vrije Hogeschool (VH) vindt dat evaluatie een onderdeel van het leren is. De student wordt echter niet door een beoordeling afgerekend, maar de beoordeling is een onderdeel van het leerproces. Het Liberal Arts Life Coaching programma wordt afgesloten met een eindpresentie.

Studiebelasting en studiemateriaal

De studiebelasting van het Liberal Arts Life Coaching programma vind je in de studiegids en / of syllabus die je in het begin van de cursus ontvangt. Het rooster kun je raadplegen op de website. Hier vind je ook informatie over het aanbevolen studiemateriaal.

Meer informatie

Neem contact op voor meer informatie of het maken van een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. 

Deel deze pagina:

Aankomende evenementen