Onderzoek, Ontwerpen, Ondernemen

Het Liberal Arts Tussenjaar bestaat uit drie perioden die elk een eigen accent hebben wat betreft inhoud en vorm. In die perioden staan we de ontwikkeling van de hele mens voor: hoofd, hart en handen worden aangesproken. Hieronder vind je een voorbeeldprogramma (er kunnen geen rechten aan worden ontleend).


Trimester 1, blok 1 
16 september – 20 oktober
BE YOURSELF 
Great work:  
ORLANDO, Virginia Woolf

De eerste periode van het Tussenjaar Liberal Arts loopt van de zomer tot de kerst. Na een introductieperiode werk je met verschillende docenten in labs (onderzoek), studio’s/ateliers (ontwerp) en commissie workshops (ondernemen). Het centrale thema is onderzoek. Onderzoek staat hier in het teken van het een (her) ontdekking van jezelf, de ander en de wereld om je heen. Het gaat in deze kennismakingsperiode nog niet zozeer om wat jij daaraan kunt toevoegen. Het gaat er veel meer om een onderzoekende houding te cultiveren en te ontdekken wat de wereld je te vertellen heeft. Onderzoeken is hier belangrijker dan meningen spuien. Luisteren is belangrijker dan spreken.

De Labs hebben een sterk onderzoeksmatig karakter. De student kan kiezen tussen labs die gaan over filosofie, culturele antropologie, ecologie of gender. Ze leren je over jezelf en de wereld. Binnen deze benadering is iedere student een onderzoeker. Je gaat op zoek naar kwesties die persoonlijk, actueel en urgent zijn en collectief gedeeld worden, en leert beschrijvende, verklarende en ontwerpende vragen te stellen.  Wat is jouw bron? Waarin verschil jij van alle anderen? Ook de verschillende ateliers – muziek, dans, land-art- creative writing en kleinkunst worden gegeven vanuit een onderzoeksmatige invalshoek.

Het Great Work van deze periode is ORLANDO, van Virginia Woolf. In de cultfilm ORLANDO uit 1992 vertaalde regisseur Sally Potter de transformaties van Orlando naar de archetypische beelden van de Dichter, de Mysticus, de Minnaar, de Estheet, de Asceet, de Vrouw, en de Kunstenaar.  We gaan deze figuren in Orlando en in onszelf onderzoeken.

Lab 1 | Culturele antropologieAtelier 1 | Muziek
Lab 2 | FilosofieAtelier 2 | Land Art
Lab 3 | GenderAtelier 3 | Dans /Mindfulness.


BIOGRAFIEKWEEK: 28 oktober – 3 november
Salon en college: ochtend
Atelier carrousel: middag

Onze module Biografiek werd onlangs opgenomen in het boek ‘Biografisch leren en werken’


Trimester 1, Blok 2 
4 november – 8 december
Tussen Mijzelf en de Ander

 De labs richten zich meer naar binnen, passend bij de winterperiode. Dit is traditioneel de periode van de wereldreligies. Het ‘wie ben ik ‘wordt nu verruimd naar de ‘Ander in mijzelf’ . Ieder mens kent het conflict tussen degene die je nu eenmaal bent, door opvoeding en erfelijkheid en de tweede, innerlijke mens, die idealen en doelen stelt en zijn daden beoordeelt naar zijn innerlijke normen. Novalis noemde die tweede mens ‘de nachtmens’. Die onbekende Ander waarover de hele wereldliteratuur gaat zullen we opnieuw onderzoeken door de vensters van de wereldreligies.  De labs eindigen met een persoonlijk manifest; De Ted Talk.  Wie ben ik en wie mijn Ander?

Lab 1 | BoeddhismeAtelier 1 | Theater
Lab 2 | IslamAtelier 2 | Moderne dans
Lab 3 | ChristendomAtelier 3 | Beeldende kunst
Atelier 4 | Creative writing


Trimester 2, Blok 1
11 januari – 14 maart 
BE CREATIVE
Great Work:  LE SACRE DU PRINTEMPS, Igor Stravinsky

De tweede periode van het Tussenjaar, van de kerst tot de Pasen richt zich vooral op het creatieve proces van ontwerpen. Colleges, labs, kunstvakken, krijgen een ander karakter. In plaats van de mens als onderzoeker komt de mens als kunstenaar centraal te staan. Het zwaartepunt wordt verlegd van de onderzoeksprojecten naar de kunstvakken. Het is nu van belang dat je je eigen creativiteit leert inzetten en komt met een eigen design. Het is van belang daarbij je te proberen ontdoen van iedere vorm van conditionering. Liberal Thinking is Creative Thinking.

De Labs zijn in deze periode dienstbaar aan het creative design. De eerste periode waren de projecten gericht op het verkrijgen van bestaande kennis. In deze periode zijn de onderzoeksprojecten gericht op het realiseren van nieuwe kennis. Juist het loslaten van bestaande methoden en het niet te snel focussen op resultaat kan nu helpen tot een nieuwe innovatieve aanpak te komen. De didactische werkvormen die daarbij passen zijn minder analytisch – hoe zit de wereld in elkaar? – maar meer designmatig – wat werktvoor jou?

Aan het eind van Trimester 2 geven de studenten blijk van hun kunnen in een drietal kunstproducties. Deze producties vinden plaats op een bijzonder locatie en zijn toegankelijk voor publiek. In de producties laten studenten zien te beschikken over het vermogen te komen tot een origineel ontwerp. De producties komen tot stand in daarvoor gekozen groepen. Het grondprincipe van deze periode is vooral “Be creative ”: creëer en experimenteer met je zelf als een mogelijke wereld, een virtual design.

De Vrije Hogeschool als Company is de context waarbinnen de studenten nu werken. De Vrije Hogeschool werkt toe naar een interessante inspirerende theaterproductie.  Een opdracht die bijdraagt aan een proces dat in het teken staat van Creating New Stories De gemeenschappelijke kunstproductie betreft een creatief design waaraan alle studenten, ieder vanuit een eigen specialisme een eigen bijdrage leveren.

Een goede prestatie betekent nu automatisch dat er goed is samengewerkt. Het gaat om een gemeenschappelijk vormgegeven evenement. Je geeft er blijk van goed te kunnen samenwerken als je ook in complexe omstandigheden (onduidelijkheid m.b.t. de opdracht, botsende persoonlijkheden, grote verschillen in aanpak tussen je werkgroep onderling, conflicten etc.) gezamenlijk tot een bevredigend resultaat kunt komen.

Lab 1 | Culturele antropologie Atelier 1 | Theater
Lab 2 | EcologieAtelier 2 | Dans
Lab 3 | Filosofie Atelier 3 | Muziek


Trimester 3, Blok 1
16 maart – 26 april
BE INNOVATIVE
Great Work:
SELF-RELIANCE, Ralf Waldo Emerson

De derde periode loopt van maart tot de zomervakantie heeft een uitgesproken sociaal karakter en staat in het teken van het maken van verbinding met de vraagstukken in de buitenwereld door het opstarten van een onderneming en de voorbereiding en toerusting voor de grote reis. Deze periode wordt afgesloten met de presentatie van de resultaten van je onderneming en een gezamenlijke afsluiting. We werken met Social Sculputure: wat zijn de mechanismen in het sociale die je vleugels geven of die je weg bemoeilijken? In hoeverre ben je de architect van je eigen geluk?

ONDERNEMERSTRAINING 
Meer informatie volgt. 

Atelier 1 | Fotografie
Atelier 1 | Geschreven zelfportret
Atelier 2 | Land art


Trimester 3, Blok 2
4 mei – 7 juni

Travel Experience: Humans of Europe
Een onderdeel van de derde periode en het jaar als geheel is de kunstreis, de filosofische reis of de sportieve reis door Europa die jij met een groep van 14 andere reizigers kiest.

Reizen is het letterlijk verleggen van grenzen. De laatste periode staat in het teken van traveler die loskomt uit het geconditioneerde groepsbewustzijn, en een nieuwe gemeenschappen zijn talenten inzet.  Dit op basis van zijn zojuist ontdekte, eigen individualiteit. Het gaat er nu om dat de student die heeft leren onderzoeken en eigenzinnig vormgeven, ook leert handelen in de wereld. Voor een zinvol leven moeten we een reis naar de diepte maken. Hoe ziet die reis eruit?Wij leven ons hele leven lang te midden van anderen en delen onderweg in elkaars projecten.
Mijn levensplan en reisschema zijn mede van
hen afhankelijk. Improvisatie en onderlinge afstemming zijn daarbij geboden. 
Het bereiken van onze bestemming ligt dus eerder in het samen reizen en delen in elkaars levensprojecten. 
De reis is geen individuele reis: het is een
Gesamtkunstwerk. In deze periode komt het accent te liggen op reizen, ondernemend gedrag, resultaatgerichtheid, besluitvaardigheid en ontwikkelingsgerichtheid. De reizen zijn geïnspireerd op het thema; Humans of Europe. Je kunt nu kiezen uit drie reizen: een ondernemende fietsreis van 1000 km. Of meer, een Kunstreis of een

Personal Developmentplan| 7 juni -21 juni
De gemeenschappelijke reis vindt zijn equivalent op individueel niveau in een Personal Developmentplan waarmee je het jaar eindigt. De student geeft daarin niet alleen aan hoe zijn toekomst eruit gaat zien, maar ook hoe hij deze op een productieve en haalbare manier gaat realiseren. De student zorgt bij het presenteren van zijn ondernemingsplan voor een onderbouwd onderzoek, een esthetische vormgeving en een praktische verankering.

Als Great Work behandelen we nu het essay van R.W. Emerson, ‘Self-reliance’. Het essay leert ons onszelf te vertrouwen. Ieder van ons heeft unieke meningen en gedachten die door de maatschappij en andere mensen al snel ‘blokkeren’ wanneer we ermee in aanraking komen. De maatschappij roept ons op te ‘scoren’, ‘big shots’ te wezen, het te maken in de wereld. De stem van de maatschappij heeft een dwingende echo in onszelf, terwijl het er uiteindelijk om gaat om te leren wat onze intuïtie ons wil zeggen.Globale weekindeling 

MaandagDinsdagWoensdagDonderdagVrijdag
College
Lab
LabAtelierCommissie
Koor
LabStudioAtelierAtelier

Labs – Dit zijn werkgroepen van 15-18 personen. Hier ben je vooral onderzoeksmatig bezig. Centraal staat het verkrijgen van zelfkennis. Je leert over jezelf, de ander en de wereld om je heen. De docent geeft uitleg en je bent met de groep veelal in gesprek. In het laatste trimester worden dit workshops; je bent dan meer zelf aan het werk en de docent kijkt mee op afstand. De docent fungeert dan als trainer. Elke periode wordt er per week 1 uur besteed aan het Great Work dat de betreffende periode centraal staat.
Lees meer over de Labs en bekijk een Lab syllabus.

Colleges – De colleges volg je met de hele groep. Je krijgt een aantal essentiële collegereeksen die je op weg helpen leiderschap te ontwikkelen. Colleges worden gegeven door docenten van de VH en ze zijn interactief. Ook worden gastdocenten uit het werkveld gevraagd. De docent heeft de rol als inspirator.

Studio  Dit is een groep van 9-12 studenten. Studio-groepen staan onder begeleiding van een coach maar vragen ook veel zelfstandigheid en inzet. Hier werk je aan je portfolio, je persoonlijk dossier en je toekomstplanpresentatie. Ook werk je toe naar je studiekeuze vóór 1 mei. Die is verbonden met meer toekomstvragen: wat voor stad past bij jou? Wat voor woonsituatie? Hoe kan jij het beste leren? Wat heb je nodig om positief te blijven? Hoeveel tijd heb je voor jezelf nodig? Hoe kan je je sociale leven het beste inrichten? Waar haal je discipline vandaan? Etc.

Ateliers  in Ateliers wordt er gewerkt zoals op kunstopleidingen gebruikelijk is. Je bent individueel of in de groep met een project of opdracht bezig. De docent legt aan de groep iets uit en geeft individueel feedback. De docent is hier opleider en vakdocent.

Dwarslopers debatten De avonden worden verzorgd door diverse mensen die op hun eigen vakgebied expert zijn. Vorige jaargangen zijn de o.a. de volgende mensen door de studenten uitgenodigd: Femke Halsema, Felix Klos, Jesse Klaver, Herman van Veen, Freek de Jonge, Xavier Gussman, De meiden van Halal. Onderwerpen zijn vaak afkomstig uit de actualiteit.

Koor – Het zingen in een koor draagt bij aan het vormen van een leergemeenschap. Naast ontspanning is het ook een inspanning die plezier en voldoening geeft.

Commissies:
Culturele & Jaarfeest commissie
Filmcommissie
PR commissie
Opleidingscommissie
Dwarslopers evenementen commissie
Deel deze pagina: