Onderzoek, Ontwerpen, Ondernemen

Het Liberal Arts Tussenjaar bestaat uit drie perioden, die elk een eigen accent hebben wat betreft inhoud en vorm. In die perioden staan we de ontwikkeling van de hele mens voor: hoofd, hart en handen worden aangesproken.

De eerste periode

De eerste periode van september tot aan kerst staat in het teken van (wetenschappelijk) onderzoek en het ontdekken van de eigen stroom. Het heeft een uitgesproken kennis-karakter ook in de kunsten die dan aangeboden worden. Deze periode bestaat uit twee blokken. De fenomenologie staat centraal: ‘de leer der verschijnselen’ en gaat uit van de directe en intuïtieve ervaring van fenomenen (ofwel verschijnselen). 

Leidsman van deze periode is de Griekse filosoof Aristoteles en zijn ‘Ethica’. In de Ethica onderzoekt Aristoteles de vraag wat geluk eigenlijk is. Hij bouwt zijn uiteenzetting op rond de drie typen van gelukkig leven: het geluk van de genotsmens, van de burger en van de filosoof. De Ethica is te beschouwen als een onderzoek naar het menselijk geluk en naar de middelen om dit geluk te verwezenlijken. Hoe vorm en onderhoud je vriendschappen en liefdes, bijvoorbeeld? Volgens Aristoteles is inzicht onontbeerlijk: hoe werkt de structuur van je ziel hoe verwerf je een karakter wat is voor jou rechtvaardigheid?

De tweede periode

De tweede periode van januari tot aan april staat in het teken van de wedergeboorte als scheppend mens. Het is alsof in de mens twee personen werken; de eerste persoon wordt bepaald door erfelijkheid en opvoeding. Zo rond je 18-de ontwaakt je ‘tweede’ persoon; je individuele, scheppende en biografische mens. De periode heeft een uitgesproken creatief karakter: creativiteit in de wetenschap, in de kunst, in het ondernemen. Deze periode wordt afgesloten met een eerste meesterproeve: het Dwarsloperfestival.

Leidsman van deze periode is Pico della Mirandola en het werk ‘De rede over de menselijke waardigheid’. Hij schreef dit werk op zijn 24ste. Dit werk ademt de zelfbewuste geest van de Renaissance: het bevrijdend inzicht dat een nieuw tijdperk is aangebroken. De mens is tot de vrijheid geroepen een leven lang beeldhouwer te zijn van zijn eigen lot, om te worden die hij verkiest te zijn. In deze periode staat de narratologie centraal: narratologie is het vertellen van verhalen door middel van het maken van kunst. Er wordt gekeken hoe verhalen worden verteld in de kunst, naar de ‘dramaturgie van een idee’.

De derde periode

De derde periode loopt van maart tot de zomervakantie heeft een uitgesproken sociaal karakter en staat in het teken van het maken van verbinding met de vraagstukken in de buitenwereld door het opstarten van een onderneming en de voorbereiding en toerusting voor de grote reis. Deze periode wordt afgesloten met de presentatie van de resultaten van je onderneming en een gezamenlijke afsluiting. We werken met aan Social Sculputure: wat zijn de mechanismen in het sociale die je vleugels geven of die je weg bemoeilijken? In hoeverre ben je de architect van je eigen geluk?

Een onderdeel van de derde periode en het jaar als geheel is de kunstreis, de filosofische reis of de sportieve reis door Europa die jij met een groep van 14 andere reizigers kiest.

De Grand Tour

Als Great Work behandelen we nu het essay van R.W. Emerson, ‘Self-reliance’. Het essay leert ons onszelf te vertrouwen. Ieder van ons heeft unieke meningen en gedachten die door de maatschappij en andere mensen al snel ‘blokkeren’ wanneer we ermee in aanraking komen.

De maatschappij heeft als primaire doel het creëren van rijkdom en status, terwijl het primaire doel van het individu zelfexpressie en vervulling is. We willen langzaam leven, elk moment koesteren, onszelf uitdrukken en de vele talenten en vaardigheden ontdekken die we rijk zijn. De maatschappij roept ons op te ‘scoren’, ‘big shots’ te wezen, het te maken in de wereld. De stem van de maatschappij heeft een dwingende echo in onszelf, terwijl het er uiteindelijk om gaat om te leren van onze instincten ons zeggen. Dat is het doel van deze periode; vertrouw je instinct.

Globale dag- & weekindeling 

Dagindeling

9:15 – 10:30 Start ochtendonderwijs
10:30 – 11:00 Koffie/theepauze
11:00 – 12:15 Vervolg ochtendonderwijs
12:15 – 13:30 Pauze
13:30 – 15:00 Start middagonderwijs
15:00 – 16:00 Korte koffie/theepauze
16:00 Afsluiting dag

Weekindeling


Ma Di Wo Do Vrij
Ochtend College
Lab
Workshop
Lab
Workshop
Vrij
Praktijkdag
Atelier Commissie 
Koor
Middag Lab
Workshop
Studio Vrij
Praktijkdag
Atelier Atelier
Avond


Dwarslopers

Labs – Dit zijn werkgroepen van 15-18 personen. Labs zijn de laboratoria. Hier ben je vooral onderzoeksmatig bezig. Centraal staat het verkrijgen van zelfkennis. Je leert over jezelf, de ander en de wereld om je heen. De docent geeft uitleg en je bent met de groep veelal in gesprek. In het laatste trimester worden dit workshops; je bent dan meer zelf aan het werk en de docent kijkt mee op afstand. De docent fungeert dan als trainer. Elke periode wordt er per week 1 uur besteed aan het Great Work dat de betreffende periode centraal staat.

Colleges – de colleges volg je binnen de VH -gemeenschap. Je krijgt een aantal essentiële collegereeksen die je op weg helpen leiderschap te ontwikkelen. Colleges worden gegeven door docenten van de VH ze zijn interactief (opdrachten, korte zoem-sessies, …). Ook worden gastdocenten uit het werkveld gevraagd. De docent heeft de rol als inspirator.

Studio  Groepje studenten van 9-12 studenten. Studio-groepen staan onder begeleiding van een coach maar vragen ook veel zelfstandigheid en inzet. De studiegroepen zijn de podia van het creatief zelf- ondernemen. Hierbinnen werk je aan je portfolio, je persoonlijk dossier en je toekomstplanpresentatie. Ook werk je toe naar je studiekeuze vóór 1 mei. Die is verbonden met meer toekomstvragen: wat voor stad past bij jou, wat voor woonsituatie, hoe kan jij het beste leren, wat heb je nodig om positief te blijven, hoeveel tijd heb je voor jezelf nodig, hoe kan je je sociale leven het beste inrichten, waar haal je discipline vandaan, etc.

Ateliers  in Ateliers wordt er gewerkt zoals op kunstopleidingen gebruikelijk is. Je bent individueel of in de groep met een project of opdracht bezig, de docent legt aan de groep iets uit en geeft individueel feedback. In Ateliers werk je in de werkgroepen en veelal rond de kunstvakken. De docent is hier opleider & vakdocent.

Dwarslopers debatten worden verzorgd door een keur aan mensen die op hun eigen vakgebied expert zijn. Vorige jaargangen zijn de o.a. de volgende mensen door de studenten uitgenodigd: Femke Halsema, Felix Klos, Jesse Klaver, Herman van Veen, Freek de Jonge, Xavier Gussman, De meiden van Hallal. Onderwerpen zijn afkomstig uit de actualiteit.

Koor/choir – Het zingen in een koor draagt bij aan het vormen van een leergemeenschap. Naast ontspannend is het ook een inspanning die plezier en voldoening geeft.

Commissies

  • Culturele & Jaarfeest commissie
  • Filmcommissie
  • PR commissie
  • Opleidingscommissie
  • Dwarslopers evenementen commissie

Keuzeprocedure Lab/Atelier

Per periodekies je voor één Lab en voor één Atelier. De eerste periode bestaat uit twee blokken; daarvoor geldt dat je per blokéén Lab en één Atelier kiest.