Hoe ziet jouw week eruit?

Op maandagochtend kom je aan op de Vrije Hogeschool. Je kletst bij met je medestudenten met een kop thee… Hoe ziet je week er daarna uit?

MaandagDinsdagWoensdagDonderdagVrijdag
College
Lab
LabPraktijkdagAtelierCommissie
LabCoachingAtelierAtelier
Dwarslopers Avond
Community dinner
Feest

Labs – Labs zijn onderzoeksgroepen van 15-16 personen. Ze bieden verdieping en vernieuwing van (zelf)inzicht. Hoe zit ik in elkaar? Wat drijft mij? Systematiek in denken en waarnemen van mijzelf en anderen. Eerste ontmoeting van nieuwe ‘waarheden’, werkelijkheden, overtuigingen en mogelijkheden.

Het gaat om: Vrijer in mijn vel zitten, ervaren hoe je ook samen kunt zijn met leeftijdsgenoten, en daarvan genieten. Mezelf eerlijk in de ogen leren kijken. Stapje voor stapje mezelf en de ander onderzoeken en bevragen.

Lees meer over de Labs en bekijk een Lab syllabus.

Of lees hier meer over het Lab Filosofie.

Colleges – Op maandagochtend volg je een aantal colleges die je op weg helpen leiderschap te ontwikkelen. Colleges zijn interactief. 

Coaching – Dit is een groep van 15-16 studenten. Hier werk je aan je portfolio. Ook werk je toe naar je studiekeuze vóór 1 mei. De vragen wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik? worden verbonden met andere toekomstvragen: wat voor studie past bij jou? Wat voor woonsituatie? Hoe kan jij het beste leren? Wat heb je nodig om positief te blijven? Hoeveel tijd heb je voor jezelf nodig? Hoe kan je je sociale leven het beste inrichten? Waar haal je discipline vandaan? Etc.

Ateliers – In Ateliers wordt er gewerkt zoals op kunstopleidingen gebruikelijk is. Je bent individueel of in de groep met een project of opdracht bezig. De docent legt aan de groep iets uit en geeft individueel feedback. De docent is hier opleider en vakdocent.
Lees hier meer over het atelier creatief schrijven.

Dwarslopers Avonden – Inspirerende sprekers leiden een actueel onderwerp in, waarna je met je medestudenten en bezoekers van buiten in debat gaat. Femke Halsema, Felix Klos, Jesse Klaver, Herman van Veen, Freek de Jonge zijn enkele dwarslopers die te gast waren. De Dwarslopers Avonden leiden naar het Dwarslopers Festival in het voorjaar. 

Feest – De culturele commissie organiseert een aantal feesten gedurende het Tussenjaar. Ook vieren we samen de jaarfeesten.

Community diners – Na je Ateliers of Labs kun je regelmatig aanschuiven bij een gezamenlijke maaltijd. 

Commissies – Op vrijdagochtenden werk je in commissies aan ondernemerschap. Je kunt kiezen uit de Culturele commissie, de pr-commissie, de Evenementen commissie, de opleidingscommissie en de Redactiecommissie. In je commissie werk je stap voor stap toe naar het Dwarslopers Festival


Trimester 1, blok 1 
BE YOURSELF

Het eerste trimester van het Liberal Arts Tussenjaar loopt van de zomer tot de kerst. Het accent ligt op inzoomen op jezelf. Overtuigingen, aannames en (zelf)beelden onderzoeken. Vanuit grotere (denk)kaders jezelf herontdekken en laten ontdekken: Nieuwe, andere en spannende vragen stellen over jezelf, jouw bestemming, het leven en de samenleving.

In het eerste trimester kies je een van de volgende Labs en Ateliers: 

Lab 1 | Gender en ArchetypeAtelier 1 | Muziek
Lab 2 | FilosofieAtelier 2 | Creatief schrijven
Lab 3 | EcologieAtelier 3 | Beeldende kunst

Trimester 1, Blok 2 
Het spirituele in de kunst

Lab 1 | Boeddhisme/ performance artAtelier 1 | Theater
Lab 2 | Antroposofie/ moderne kunst Atelier 2 | Moderne dans
Lab 3 | Christendom/ kunstgeschiedenis Atelier 3 | Muziek


Trimester 2, Blok 1
BE CREATIVE

De Vrije Hogeschool als Company is de context waarbinnen de studenten nu werken. De Vrije Hogeschool werkt toe naar een inspirerende theaterproductie. Een opdracht die bijdraagt aan een proces dat in het teken staat van Creating New Stories. Aan de gemeenschappelijke kunstproductie levert ieder vanuit een eigen specialisme een eigen bijdrage. 

Het beeld, de creatieve vormgeving van mijn werkelijkheid is een weergave van de uiterste werkelijkheid zoals ik die nu voor me zie. Ik ben tot het uiterste gegaan en heb mijn grenzen gezocht, beproefd en overschreden waar mogelijk. Ik word in dit beeld zichtbaar voor anderen in wat voor mij op dit moment essentieel is. Ik heb geen concessies gedaan en ben de schaamte, middelmatigheid en voorzichtigheid voorbij. Het beeld is een vorm van naaktheid.

Je wil in deze periode werkelijk voorbij de blokkades komen die je in eerdere creatieve processen soms nog tot stilstand brachten. Je leert vakmatige processen toepassen.

Lab en Atelier Belonging/Longing to be 

Lab 1 | Culturele antropologie 2Atelier 1 | Theater
Lab 2 | Ecologie 2Atelier 2 | Dans
Lab 3 | Filosofie 2Atelier 3 | Beeldende kunst


Trimester 3, Blok 1
BE INNOVATIVE

De derde periode loopt van maart tot de zomervakantie en heeft een uitgesproken sociaal karakter en staat in het teken van het maken van verbinding met de vraagstukken in de buitenwereld door het opstarten van een onderneming en de voorbereiding en toerusting voor de grote reis. Deze periode wordt afgesloten met de presentatie van de resultaten van je onderneming en een gezamenlijke afsluiting. 

ONDERNEMERSTRAINING 
De wereld overtuigen van mijn bijdrage/dienst. Initiatief neer kunnen zetten. Op welke vraag is mijn product een antwoord? Mijn product heeft economische waarde en meerwaarde. Mijn product voegt iets toe aan de wereld. Met anderen bouw ik aan de organisatie om dit handen en voeten te geven.

Mijn dienst of product wordt door de wereld (klanten, doelgroep) ontvangen: de prijs ervan wordt betaald. Ik heb mijn idealen handen en voeten gegeven door ze in de vorm van een product/dienst in de wereld te zetten. Ik heb samengewerkt om dit organisatorisch mogelijk te maken. Ik heb doorgezet bij tegenslag en gezocht naar out of the box en creatieve oplossingen. Met dit alles heb ik een bijdrage geleverd aan een betere toekomst.

Hier zie je voorbeelden van Meesterproeven van studenten.  


Trimester 3, Blok 2

Travel Experience
Je kunt nu kiezen uit drie reizen: een ondernemende fietsreis van 1000 km via de alpen naar Sarajevo, een persoonlijke kunstreis of een filosofische wandelreis.

Reizen is het letterlijk verleggen van grenzen. Wij leven ons hele leven lang te midden van anderen en delen onderweg in elkaars projecten. In de reis komt het accent te liggen op besluitvaardigheid en ontwikkelingsgerichtheid. 

Toekomstplan
Elke student sluit het jaar af met een persoonlijk toekomstplan. Je geeft daarin aan hoe jouw toekomst eruit gaat zien, en hoe jij die op een haalbare manier gaat realiseren. Je toekomstplan is gebaseerd op zelfonderzoek, de presentatie ervan is gegoten in een eigen kunstvorm. Je maakt zichtbaar dat je een gefundeerde studiekeuze hebt gemaakt. 


Meer weten? Kom kennismaken!

Deel deze pagina: