Deze masterclass is bedoeld voor mensen tussen de 50 en 75 die op de drempel van een nieuwe levensfase staan. Een grote persoonlijke vrijheid ligt in het verschiet: De pensioengerechtigde leeftijd komt in zicht of is al aangebroken. Sociale en maatschappelijke verplichtingen in de vorm van werk en gezinsleven vallen binnen korte tijd grotendeels weg, of zijn al komen te vervallen. Weken met veel vrije tijd en weinig vaste structuur liggen in het vooruitzicht.

In de vooravond van deze levensfase ga je je meer dan ooit realiseren dat de tijd die voor je ligt korter wordt en dat je verantwoorde keuzes wilt maken ten aanzien van wat je met die geschonken tijd wilt gaan doen. Levensvragen dringen zich met enige urgentie aan: Wat wil ik de komende tijd van mijn leven maken? Wat geeft mij plezier? Waar gaat het me om in mijn leven, in mijn werk, familie en relaties? Wat heb ik de samenleving, betaald of onbetaald, te bieden? Welke (levens)ervaringen wil ik gebruiken? Waar zet ik mij wèl en waar juist níet meer voor in? Met wie of wat wil ik mij verbinden? Wat voor ’n mens wil ik zijn of worden? Wat vind ik een ‘goed’ leven? En: hoe maak ik mijn leven – nu ik alle vrijheid heb – tot een ‘goed’ leven?

In deze masterclass gaan we met deze vragen aan de slag. Dat doen we via reflectie, dialoog, door inleidingen over de filosofie van de levenskunst en levenskunstthema’s die voor bijna- of jonggepensioneerden relevant zijn, aan de hand van kunst en literatuur en via oefeningen. Zelfkennis speelt hierin een belangrijke rol. In de cursus blikken we terug op het leven én kijken we vooruit, oogst je wat je in voorgaande levensfasen is gezaaid en van bedenk je wat je nog planten wilt. Aan het einde van de cursus maakt iedere cursist, op basis van de verworven inzichten, een levensontwerp voor de komende jaren.

Meesterschap ontwikkelen

Hoe de derde levensfase door jou ingevuld wordt en hoe deze eruit zal gaan zien, ontstaat niet alleen op het moment, dat deze begint. Er is een zinvolle en wijze samenhang met het leven dat achter je ligt en het is er ook de vrucht van.

Ons leven beweegt zich tussen het spanningsveld van weerstreven (weerstanden) en streven Veel weerstand vinden we in onze levensthema’s. Dit zijn de zaken die we ‘telkens weer’ op ons pad vinden en die ons voor ons gevoel in de weg staan.

Ons streven vinden we terug in onze idealen, doelen en dromen. Meesterschap bestaat in het bewust worden van de samenhang tussen beide en het je vrij leren bewegen tussen beide. Dit meesterschap kunnen we vanaf ca. ons veertigste levensjaar leren ontwikkelen. Alleen zo kan er iets nieuws ontstaan in de derde levensfase.

Bestemd voor

De masterclass is bedoeld voor mensen die over de drempel van de tweede levensfase zijn gegaan (50 en ouder) en voor bijna- of jong-gepensioneerden die zich willen richten op de vraag hoe zij het leven dat voor hen ligt, opnieuw vorm en inhoud willen geven.

Doel

Het doel van de masterclass is een stap terug doen om te komen tot een op het individu toegesneden plan voor de tweede of derde levensfase. Dit gebeurt op basis van de in de levenskunst filosofieën ontwikkelde visie op het gebied van zelfzorg en zelfsturing, aan de hand van de op de antroposofie gebaseerde levensloopkunde, kunst en via methodieken die ontwikkeld zijn in de loopbaancoaching.

Lees meer over de inhoud van de Masterclass Levenskunst. Bekijk het interview met twee van onze alumni.

Kosten

De kosten het Masterclass programma bedragen € 2250,00

Het programma bestaat uit 14 tweewekelijkse bijeenkomsten op woensdag van 9.30 tot 16.00 uur.

Een individueel coaching gesprek en verzorgde lunch is inbegrepen.

Veelvuldig wordt het collegegeld door de werkgever geheel of gedeeltelijk vergoed.

Het is mogelijk om in termijnen te betalen of een andere betalingsregeling te treffen.

Volgende stap zetten?

Neem contact op voor meer informatie of vraag direct het inschrijfformulier aan.

 


Interview met twee cursisten. Zij volgden de Masterclass in 2017 – 2018

 

Deel deze pagina:

Aankomende evenementen

Masterclass Levenskunst Vrije Hogeschool
04 oktober 2023

Start | Masterclass Levenskunst | 4 oktober

Masterclass Levenskunst kennismaking
11 oktober 2023

Start | Masterclass Levenskunst 11 oktober