Met de spectaculair gestegen gezonde levensverwachting, is de 19e-eeuwse levensindeling in drie fasen (jong-volwassen-oud & leren-werken-rusten) achterhaald. We leven nu in een tijdperk waarin we ons een Leven Lang Ontwikkelen.

Met de tweede en derde levensfase in zicht, dringen zich nu levensvragen aan als: Wat wil ik de komende tijd van mijn leven maken? Waar gaat het me om in mijn leven, in mijn werk, familie en relaties? Wat heb ik de samenleving, betaald of onbetaald, te bieden? Welke (levens)ervaringen en kwaliteiten wil ik daarbij gebruiken? Waar zet ik mij wèl en waar juist níet meer voor in? Met wie of wat wil ik mij verbinden? Wat voor ’n mens wil ik zijn of worden? Wat is een ‘goed’ leven? En: hoe maak ik mijn leven – nu ik alle vrijheid heb – tot een ‘goed’, zinvol leven?

De Masterclass Levenskunst helpt op dit soort vragen een antwoord te vinden. Dit gebeurt met behulp van verschillende werkvormen:

Werkvormen

 1. Opbouw van kennis en inzicht via inleidingen op het gebied van de filosofie van de levenskunst, en uitwisseling van levenservaringen;
 2. Reflectie en individueel onderzoek: autobiografische reflectie; inventarisatie van talenten, onderzoek naar eigen waarden, idealen en ambities om de rode draad (draden) uit de levensloop te halen en van daaruit vooruit te blikken;
 3. Oefening van levenskunst, toegesneden op vaardigheden en kwaliteiten die de derde en vierde levensfase van belang zijn.
 4. Verbeelding: door middel van kunstzinnig werk op zoek gaan naar nieuwe vormen van kijken en denken: kunstwaarneming (museum), verdieping en compositie;
 5. Dialoog: uitwisseling van ervaringen en visies en uitdiepen van thema’s die aan de orde zijn, in kleine groepen. Verschil in perspectief is hierbij verrijkend;
 6. Schrijven: Autobiografisch schrijven: het schriftelijk tot expressie brengen van eigen reflecties, visies en inzichten. En het schrijven van een vooruitblik – een synthese van deze elementen – in de vorm van een levensontwerp waarin u ondermeer de bijdrage die u de komende jaren aan de samenleving wil leveren, verwoordt.

Thema’s die aan de orde komen

 
Vriendschap
Geluk
Kwetsbaarheid
Verlangen
Zingeving
De tijd, en onze verhouding daartoe
Verwondering
Onbevangenheid
Dankbaarheid
Compassie
Schenken én ontvangen
Moed

Studiebelasting

Gemiddelde thuiswerk-belasting tussen de bijeenkomsten: tot 3 uur.

Groepsgrootte

De masterclass heeft een interactief karakter. Er wordt daarom in leergroepen gewerkt van maximaal 16 studenten, waardoor het mogelijk is om in een vertrouwelijke omgeving ervaringen en inzichten te delen.

Resultaten

Aan het eind van deze masterclass heeft u onder meer:

 • Zelfkennis en zicht op uw eigen levensloop, kwaliteiten, verlangens en morele oriëntatie
 • Kennis van stromingen en ideeën binnen de filosofie van de levenskunst
 • Ervaring in beoefening van levenskunst en persoonlijke ontwikkeling op basis daarvan
 • Een levensontwerp voor de derde levensfase dat betrekking heeft op de sociale en maatschappelijke activiteit die u wilt ontplooien en op de ‘zorg voor uw zelf’

Tijd, duur en plaats

De masterclass is om de twee weken op woensdag van 4 oktober 2023 tot 10 april 2024 of
van 11 oktober 2023 tot 17 april 2024 in het gebouw van de Vrije Hogeschool in Zeist.

We komen graag met je in contact

  Ik wil de Vrije Hogeschool nieuwsbrief ontvangen, ik kan me altijd afmelden.

  Privacy statement
  Ik ga akkoord met de manier waarop de Vrije Hogeschool mijn persoonsgegevens verwerkt.*

  Deel deze pagina:

  Aankomende evenementen

  Masterclass Levenskunst Vrije Hogeschool
  04 oktober 2023

  Start | Masterclass Levenskunst | 4 oktober

  Masterclass Levenskunst kennismaking
  11 oktober 2023

  Start | Masterclass Levenskunst 11 oktober