Inhoud

In deze masterclass gaat het om meesterschap. Als leermeester sta je in verbinding met de diepere grond van het bestaan: het heilige, allesomvattende principe van het leven. Intuïtie, inspiratie en imaginatie komen samen

Er wordt gewerkt met een canon van filosofische en literaire teksten die behoren tot de belangrijke en nu voor jou relevante werken uit de westerse cultuur. Deze great works verbind je met jouw levenscasuïstiek. Dit is zeer inspirerend, voor jezelf en voor iedereen in de groep. Die bestaat uit maximaal 16 jong- of bijna-gepensioneerden deelnemers.

Aandacht is er ook voor de kwetsbaarheid van het menselijk bestaan en ons onvermogen het leven naar eigen hand te zetten. Hiermee worden we in onze derde levensfase meer dan ooit geconfronteerd. Aan de hand van thema’s als aanvaarding, passiviteit, overgave, moed, openheid en verwondering zetten we ons hiermee uiteen.

Uiteraard begeleiden we je uiteindelijk bij het opstellen van een concreet, op jou toegesneden plan voor de levensfase die voor je ligt. Daarbij werken we zowel met methodieken uit loopbaancoaching en biografische begeleiding, als met de moderne levenskunstvisie op morele zelfzorg en zelfsturing.


Programma 2019/2020 (onder voorbehoud)

De Masterclass Levenskunst gaat op woensdag 2 oktober 2019 weer van start en vindt om de week plaats (m.u.v. vakanties).

Het programma start om 10.00 uur ’s ochtends met een college Filosofie van de Levenskunst. Tijdens deze colleges luister je receptief. 

Na een korte pauze worden is er mogelijkheid om oefeningen en opdrachten die thuis zijn gedaan te bespreken en hierover met elkaar in gesprek te gaan. Dit gaat deels om opdrachten die liggen op het terrein van loopbaan coaching en deels om oefeningen die liggen op het gebied van de (voor een belangrijk deel antieke) Filosofie van de Levenskunst.

Na de (verzorgde) lunch start het middagprogramma (tot 17.00 uur), dat van inhoud wisselt:  

 • driemaal staat het middagprogramma in het teken van de literatuur,
 • viermaal staat schilderen op het programma (ook dit is gericht op levenskunst),
 • eenmaal is er museumbezoek
 • tijdens de laatste drie bijeenkomsten wordt weer aandacht besteed aan autobiografisch schrijven.

Bij de module literatuur is de werkvorm deels receptief en deels actief. De overige modules zijn niet receptief van karakter: als cursist be je hier zelf  actief. Dat geldt ook voor de schildermodule.


Middagprogramma tijdens de vijftien bijeenkomsten (onder voorbehoud)

 1. 2 oktober – Biografisch schrijven
 2. 16 oktober – Biografisch schrijven
 3. 30 oktober – Biografisch schrijven
 4. 13 november – Museum dag
 5. 27 november – Schilderen
 6. 11 december – Schilderen
 7. 8 januari – Schilderen
 8. 22 januari – Schilderen
 9. 5 februari – Literatuur
 10. 19 februari – Literatuur
 11. 4 maart – Literatuur
 12. 18 maart – Biografisch schrijven
 13. 1 april – Biografisch schrijven
 14. 15 april – Biografisch schrijven
 15. 29 april – Afsluiting


De volgende stap zetten?
Maak een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek en/of kom naar de informatieavond op 12 juni