In deze masterclass gaat het om meesterschap. Als leermeester sta je in verbinding met de diepere grond van het bestaan: het heilige, allesomvattende principe van het leven. Intuïtie, inspiratie en imaginatie komen samen

Er wordt gewerkt met een canon van filosofische en literaire teksten die behoren tot de belangrijke en nu voor jou relevante werken uit de westerse cultuur. Deze great works verbind je met jouw levenscasuïstiek. Dit is zeer inspirerend, voor jezelf en voor iedereen in de groep. Die bestaat uit maximaal 16 jong- of bijna-gepensioneerden deelnemers.

Aandacht is er ook voor de kwetsbaarheid van het menselijk bestaan en ons onvermogen het leven naar eigen hand te zetten. Hiermee worden we in onze derde levensfase meer dan ooit geconfronteerd. Aan de hand van thema’s als aanvaarding, passiviteit, overgave, moed, openheid en verwondering zetten we ons hiermee uiteen. Uiteraard begeleiden we je uiteindelijk bij het opstellen van een concreet, op jou toegesneden plan voor de levensfase die voor je ligt. Daarbij werken we zowel met methodieken uit loopbaancoaching en biografische begeleiding, als met de moderne levenskunstvisie op morele zelfzorg en zelfsturing.