Masterclass Levenskunst

Op veler verzoek starten we in het schooljaar 2023-2024 met de tweede leergang van de Masterclass levenskunst voor de derde levensfase. Het eerste jaar had vooral een onderzoekend karakter. Onderzoek stond hier in het teken van een (her) ontdekking van jezelf, de ander en de wereld om je heen. Het ging in deze eerste jaargang nog niet zozeer om wat jij daaraan kunt toevoegen. Het ging er veel meer om een onderzoekende houding te cultiveren en te ontdekken wat de wereld na je pensioen je te vertellen heeft. Het resultaat? Een terugkeer naar je essentie, je drive. Hoe geef je vorm aan de toekomst? Hoe onderhoud je de zorg voor het zelf, de ander, de aarde?

De tweede jaargang van de masterclass bekrachtigt de weg die je bent ingeslagen en de kern die je daar hebt gevonden.

Het Tweede jaar

In het tweede jaar komt in plaats van de mens als onderzoeker de mens als kunstenaar centraal te staan. Het vermogen tot spelen is hier van groot belang. Volgens de historicus Johan Huizinga is het spel de kern van onze cultuur. In zijn boek Homo ludens, spreekt hij over de spelende mens als het perfecte antidotum tegen het verstikkende mensbeeld van de homo economicus. Juist door tijd te verspillen, door ons schijnbaar zinloos bezig te houden met het spel, hervinden we de mentale vrijheid om het leven opnieuw te verbeelden. De fysieke ruimte van het spel maakt een mentale speelruimte mogelijk waarin we opnieuw thuiskomen bij onszelf. Vanuit het concrete besef dat we in de derde levensfase in onze meest alledaagse levenspraktijken dringend behoefte hebben aan de tegenverbeelding van de kunst, de religie en de filosofie – die ons de verwoording van onze diepste emoties en stemmingen bieden, wordt de deelnemer uitgenodigd opnieuw op weg te gaan.

Levenskunst: Het goede doen

Waarom? Waarom komen we ons bed uit? Wat geeft zin en betekenis aan het leven? De Griekse filosoof Aristoteles stelt dat alles wat wij doen is gericht op het goede. Wat is dan het goede waarop we gericht zijn? Dat gaan we onderzoeken. Het zal voor een ieder anders zijn. Heeft het iets te maken met onze verlangens? En onze idealen dan? In ons onderzoek zal niet alleen ons verstand, maar ook ons gevoel en onze verbeelding een belangrijke rol spelen. In HET GOEDE DOEN neem ik de deugden als leidraad om antwoord te vinden op de vraag: Hoe te leven? De neiging is om naar de grote momenten van het leven te kijken, de momenten van leven en dood. Ik wil met u vooral nadenken over de rol van deugden in de kleinere momenten. Het gaat mij om de dagelijkse handelingen.

Prof. dr. Arjo Klamer

Meditatie: Het innerlijk handelen

In onze haastige tijd hoort het ontwikkelen van meditatieve rust en versterkte wakkerheid bij de toekomstvermogens die nodig zijn voor ware levenskunst. Meditatie verdiept je hele menszijn; je zit beter in je vel, bent meer in verbinding met je omgeving en je verzorgt een eigen relatie met een ruimere, meer innerlijke wereld dan waar je dagelijks in leeft. Wanneer je daarin oefent doemen er onvermijdelijk tegenkrachten op; krachten die je afhouden van deze oer-vrije ontwikkelingsmogelijkheid. Samen-scholing is van grote waarde om een eigen weg naar het brongebied van alle kunst te betreden. We zullen uit het rijke palet van oefeningen in elk geval werken aan innerlijke rust, de versterking van je aandacht, standvastigheid en emotionele stabiliteit.

Drs. Clarine van Lookeren Campagne

Biografiek: Bronnen van het zelf

Onze verhalen zijn meer dan eenvoudige na-vertellingen van ervaringen of gebeurtenissen. Verhalen hebben een diepere en universele dimensie, niet omdat er goden in vereerd worden, maar omdat er een zelfgevoel en wereldbeeld in wordt gecreëerd. Zonder verhalen leert een mens niet hoe haar gevechten te waarderen, haar kracht te vieren, haar pijn te begrijpen. Zonder verhaal raakt ze vervreemd van diepere spirituele ervaringen van het zelf en de aarde. Geleid door de verhalen van o.a. Lou Andreas-Salomé, Rilke, Benno Barnard, Margaret Atwood, Hella Haasse en Willem-Jan Otten gaan we op zoek naar woorden en beelden die de essentie weergeven van de moderne spirituele ervaring. Je start met het schrijven van korte momenten. Teksten die alleen dat ene moment, dat ene detail of die ene ervaring omschrijven. Je leert om alle woorden die je gebruikt in dienst te stellen van het zo natuurgetrouw mogelijk weergeven van de ervaring. Je leert herschrijven tot het klopt. Uiteindelijk gaan we steeds meer de diepte in totdat we raken aan de diepste bronnen van het Zelf. Het schrijven wordt afgewisseld met inspirerende waarnemingsopdrachten in de natuur. Drs. Clarine van Lookeren Campagne

Dr. Gerrie Strik

ROOSTER, INSCHRIJVEN & KENNISMAKEN 

De lesdagen zijn 1 keer per vier weken op woensdag. 
Ochtendprogramma 10:00 tot 12:30.
Lunch 12:30 – 13:30
Middagprogramma 13:30 – 16:00 

De lesdagen zijn als volgt:
04/10 – 01/11 – 29/11 – 13/12 – 17/01 – 14/02 – 13/03 – 10/04 

De kosten voor het programma bedragen € 1295,00

Wil je direct inschrijven? Stuur dan de aanvraag voor het inschrijfformulier naar info@vrijehogeschool.nl

Heb je inhoudelijke vragen over het programma en wil je even spreken met een docent. Dan kun je iedere maandagochtend een belverzoek aanvragen van 10:00 tot 12:00. Je kunt dit belverzoek aanvragen via onderwijsbureau@vrijehogeschool.nl

10:00 – 12:3012:30 – 13:3013:30 – 16:00
4 oktober ochtendprogrammalunch Middagprogramma
1 november ochtendprogrammalunch Middagprogramma
29 november ochtendprogrammalunch Middagprogramma
13 december ochtendprogrammalunch Middagprogramma
17 januari ochtendprogrammalunch Middagprogramma
14 februari ochtendprogrammalunch Middagprogramma
13 maart ochtendprogrammalunch Middagprogramma
10 april ochtendprogrammalunch Middagprogramma
Deel deze pagina:

Aankomende evenementen

Masterclass Levenskunst Vrije Hogeschool
04 oktober 2023

Start | Masterclass Levenskunst | 4 oktober

Masterclass Levenskunst kennismaking
11 oktober 2023

Start | Masterclass Levenskunst 11 oktober