Werkvormen Masterclass Levenskunst

  • opbouw van je kennis en inzicht via inleidingen in de filosofie van de levenskunst, sociologie en wereldliteratuur
  • reflectie op je eigen leven, inventarisatie van je talenten, onderzoek naar je waarden, idealen en ambities. De rode draad in je levensloop
  • dialoog: uitwisseling van ervaringen en visies in de groep en het uitdiepen van thema’s. Verschil in perspectief is hierbij verrijkend
  • verbeelding: door middel van kunstzinnig werk zoek je naar nieuwe vormen van kijken en denken: literatuuronderzoek, kunstwaarneming (musea), schrijven en schilderen
  • autobiografisch schrijven: expressie van eigen reflecties, visies en inzichten. En het schrijven van een vooruitblik in de vorm van een levensontwerp

De volgende stap zetten?
Maak een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.