De masterclass Liberal Arts voor docenten is bedoeld voor docenten die een Liberal Arts eigen grondhouding willen ontwikkelen als basis voor het leermeesterschap in hun professie. De studenten doorlopen daarvoor een programma waarin de mens, de professional en de wereldburger samenkomen. Wetenschap, Kunst en Levensloopkunde maken deel uit van het programma. De Masterclass geeft je een stevige basis om creatief, innovatief en coachend te worden in je docentschap en onderscheidt zich van Liberal Arts Life Coaching doordat meer aandacht wordt besteed aan onderzoek in eigen werk. 

Om te komen tot een onderzoekende grondhouding zijn drie oefengebieden gedefinieerd die raken aan het meesterschap in de pedagogie: filosofie, kunst en levensloop. De student ontwikkelt een eigen onderzoeksvraag en geeft in dialoog met deze drie gebieden vorm aan zijn ontwikkeling als professional en onderzoeker. 

De Masterclass wordt afgesloten met een presentatie voor een commissie van interne docenten, maar ook voor externe docenten van de Vrije Hogeschool, waartoe de de Masterclass een voorbereiding kan vormen. De student laat tegenover deze commissie zien dat hij in staat is een probleem dat hem intrigeert te benaderen vanuit een academische grondhouding. 

Bedoeld voor: 

De masterclass Liberal Arts docenten is bedoeld voor docenten uit het voortgezet en hoger onderwijs (hbo en universiteit) die zich willen oriënteren op het Ander Onderwijs, zoals dat is ontwikkeld door o.m. de Vrije School, Jenaplan, Natuurlijk Leren, Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO), Ervaringsgericht Onderwijs (EGO) Ecologische Pedagogiek, enzovoorts. 

De Masterclass biedt een opmaat voor Masters Pedagogiek, Leren innoveren en Management of Education. 

Dit programma is nog in ontwikkeling. Houd voor meer informatie de website in de gaten of stuur een mail naar info@vrijehogeschool.nl.

Wil je meer lezen over onze andere programma’s? Dat kan hier.

Liberal Arts Tussenjaar foto Han Ernest
Deel deze pagina:

Aankomende evenementen