Tijdens deze openbare colleges kun je meebeleven wat je kunt doen als je bij ons het Liberal Arts Tussenjaar volgt. Luister mee naar deze inspirerende sprekers en meld je onderaan de pagina aan voor een college!

TO BELONG. LONGING TO BE.

Ons bestaan op aarde, als soort en al individu, is een lang gevecht om het midden te houden tussen blinde dierlijkheid enerzijds en een even absolute overgave aan wat wij onze hoogste opgave noemen anderzijds. Een mens zijn, dat is altijd, overal met inspanning van alle krachten gericht zijn op een innerlijke balans tussen beide polen. Wat zijn onze basisaannames, nu we op als mens de drempel van de 21ste eeuw zijn overgegaan? Wat kunnen we weten en waar kunnen we landen als we ons opnieuw afvragen hoe mens te zijn? 

De colleges bieden je verdieping in de drie disciplines: ecologie, filosofie en culturele antropologie.

Datum Spreker Thema
11-01-21Gerrie StrikMensbeelden in filosofie en wetenschap (online)
18-01-21Prof. Marcus DüwelWat is de mens (online)
25-01-21Etrona van der HeijdenTransforming reality through making theatre.
01-02-21Prof. Klaas van EgmondHoe te navigeren in ‘a perfect storm’?
08-02-21Merel DeelderWelkom in het Antropoceen; de mens is (g)een probleem.
15-02-21Rodaan Al Galidi (o.v.b.)
Hoe ik talent voor het leven kreeg (online)

Lees hieronder de inleiding van bovengenoemde sprekers en hoe je je kunt aanmelden!

11 januari – Dr. Gerrie Strik – Mensbeelden in filosofie en wetenschap (Online)

In Mensbeelden in filosofie en wetenschap onderzoeken we een aantal dominante mensbeelden in filosofie en wetenschap die bepalend zijn voor ons denken in de 20ste en 21ste eeuw. Is de mens het hoogste zoogdier door toevalmutaties en selectie ontstaan?  Is hij een aangeklede aap of een aangeklede engel?  Of zijn we gewoon ons brein? Is wat zich binnen in de mens afspeelt wetenschappelijk relevant? Of is alleen het gedrag wetenschappelijk te onderzoeken? En wie bepaalt dat eigenlijk? Wie denken we eigenlijk dat we zijn?


18 januari – Prof. Marcus Düwell – Wat is de mens? (Online)

De vraag naar de mens wordt op het moment door allerlei ontwikkelingen uitgedaagd: biowetenschappen, klimaatverandering, digitalisering en globalisering resulteren in veranderingen die het niet meer makkelijk mogelijk maken om de mens als referentiepunt van ons oriëntatie in de wereld te begrijpen. Wij moeten dus de vraag naar de mens opnieuw stellen. Maar wat voor een vraag is dit überhaupt? Op welke manier kan men adequaat over de mens spreken? Is er een bepaalde discipline die ons aanwijst wat de mens is? Het college heeft tot doelstelling om een deze vragen systematisch aan de orde te stellen.


25 januari – Etrona van der Heijden – Transforming Reality through making theatre

In dit college neem ik je aan de hand van mijn cultureel antropologisch veldwerk uit 2014 mee in de realiteit van het asielbeleid in Nederland. Een close up naar de realiteit van het asielbeleid, de impact van theater tijdens asiel, over grenzen en over grenzeloos dromen. Een onderzoek over ‘belonging’ en ‘not belonging’. Tijdens het college zal ik aan de hand van de korte film van het veldwerk gemaakt door Hadas Lieber het vraagstuk migratie belichten. Waar kunnen we landen is een heel prangende vraag zodra je vlucht uit je eigen land en asiel aanvraagt.


1 februari – Prof. Klaas van Egmond – Hoe te navigeren in ‘a perfect storm’? 

Klimaatverandering, populisme, handelsconflicten en een wankel financieel bestel. Het achterliggende probleem? We hebben te veel aandacht voor materialistische en individualistische waarden. De huidige situatie is vergelijkbaar met ‘A Perfect Storm’ daarom is het tijd om terug te keren naar het mensbeeld van de Renaissance: de homo universalis als moreel kompas voor de 21e eeuw.


8 februari – Merel Deelder – Welkom in het Antropoceen; de mens is (g)een probleem

We staan momenteel voor de grootste uitdaging die de mensheid ooit gekend heeft. De ecologische crisis heeft een dusdanige omvang bereikt dat we de planeet dreigen te veranderen in een plaats waar orkanen, hittegolven en droogte de overhand krijgen. Een plaats waar het steeds moeilijker wordt om landbouw te bedrijven. Een plaats waar steeds grotere gebieden onherbergzaam worden. Wanneer je je verdiept in de staat van onze planeet kan de moed je diep in de schoenen zakken. Voor een groeiende groep zelfs zo diep dat ze het stempel ‘eco-rexia’ ontvangen; een staat waarin het nastreven van een duurzaam leven zo belangrijk wordt, dat je er zelf onder begint te lijden. In commercials en columns ligt de focus meestal op het individu: hoe houd je je eigen voetafdruk zo klein mogelijk? Wat daarin onderbelicht blijft is de noodzaak tot systeemverandering. Want alleen op die manier kunnen we de ecologische crisis nog afwenden. Hoe gaan we dat realiseren?


15 febrari – Rondaan Al Galidi – Hoe ik talent voor het leven kreeg (online)

Rodaan al Galidi schreef over de 9 jaar die hij in een azc zat het veelgeprezen boek Hoe ik talent voor het leven kreeg. Een indringend en humoristisch verhaal over Semmier Kariem, die asiel aanvraagt in Nederland. Semmier droomt van een nieuw leven, maar het AZC wordt voor hem een bijna magisch dorp waar hij eindeloos wacht.

Meld je aan door onderstaand formulier in te vullen. Vermeld er even bij voor welk college je je wilt aanmelden, dan ontvang je de verdere informatie op je mail!

    Ik wil de Vrije Hogeschool nieuwsbrief ontvangen, ik kan me altijd afmelden.

    Privacy statement
    Ik ga akkoord met de manier waarop de Vrije Hogeschool mijn persoonsgegevens verwerkt.*

    Beeld © Sander Heezen

    Deel deze pagina: