Trimester 1 – Be Yourself 
De mens als onderzoeker staat in de eerste periode centraal. Je onderzoekt jezelf, de ander en de wereld in de ateliers, de labs en de coaching. Je sluit af met je Ted Talk: wat heb ik de wereld te melden?

Trimester 2 – Be Creative 
Colleges, labs, ateliers, krijgen een scheppend karakter. De mens als kunstenaar komt centraal te staan.

We werken nu toe naar het Dwarslopersfestival, draai je mee in een moderne dansproductie? Ben je een mediakunstenaar, videograaf of zanger? En hoe zorg je voor maximale impact van een festival?

Trimester 3 – Be Innovative 
De laatste periode staat in het teken van ondernemen: Je wordt nu onderdeel van een sociale onderneming met eigen budget en taakstelling.

We sluiten af met een maand reizen door Europa. 

Toekomstplanpresentatie
Je sluit het jaar af met een toekomstplanprestantie waarin je iets laat zien van jouw lef, creativiteit, en visie op de toekomst.

Hoe ziet jouw week eruit in het Liberal Arts Tussenjaar?

Het Liberal Arts Tussenjaar 21/22 start op 13 september 2021.

Er zijn veel bijzondere Events in het jaar: een introductieweek met kamp, een biografieweek, de Ted Talk week in een intiem theater, een dromenweek op locatie, reisweken door Europa, portfolioweken waarin je werk als kunstenaar of wetenschapper laat zien, en een magische eindweek. Maar hoe ziet een reguliere week er uit in het tussenjaar?

MaandagDinsdagWoensdagDonderdagVrijdag
College
Lab
LabPraktijkdagAtelierCommissie
LabCoachingAtelierAtelier
Dwarslopers Avond
Community dinner
Feest

Tussenjaar trimester 1, blok 1 
BE YOURSELF

Het eerste trimester van het Liberal Arts Tussenjaar loopt van de zomer tot de kerst. Tijdens dit trimester ligt het accent op een (her) ontdekking van jezelf. Zo onderzoek je overtuigingen, aannames en (zelf)beelden. Ook bekijk je jezelf vanuit grotere (filosofische) kaders en stel je nieuwe, andere en spannende vragen over jezelf, jouw bestemming, het leven en de samenleving.

In het eerste trimester kies je een van de volgende Labs en Ateliers: 

Lab 1 | Culturele antropologieAtelier 1 | Muziek
Lab 2 | FilosofieAtelier 2 | Creatief schrijven
Lab 3 | EcologieAtelier 3 | Beeldende kunst

Trimester 1, Blok 2 
Het spirituele in de kunst

Ook in het tweede blok kun je weer uit verschillende vakken kiezen.

Lab 1 | Culturele antropologie Atelier 1 | Theater
Lab 2 | Film en Filosofie Atelier 2 | Fotografie
Lab 3 | Humanistiek  Atelier 3 | Kleinkunst


Trimester 2, Blok 1
BE CREATIVE

De Vrije Hogeschool als Company is de context waarbinnen de studenten nu werken. De Vrije Hogeschool werkt toe naar een inspirerende theaterproductie. Een opdracht die bijdraagt aan een proces dat in het teken staat van Creating New Stories. Vervolgens levert iedereen vanuit een eigen specialisme een eigen bijdrage aan de gemeenschappelijke kunstproductie.

Het beeld, de creatieve vormgeving van mijn werkelijkheid is een weergave van de uiterste werkelijkheid zoals ik die nu voor me zie. Ook heb ik mijn grenzen gezocht, beproefd en overschreden waar mogelijk, hierin ben ik tot het uiterste gegaan. In dit beeld word ik zichtbaar voor anderen in wat voor mij op dit moment essentieel is. Ook ben ik de schaamte, middelmatigheid en voorzichtigheid voorbij. Het beeld is een vorm van naaktheid.

Je wil in deze periode werkelijk voorbij de blokkades komen die je in eerdere creatieve processen soms nog tot stilstand brachten. Daartoe leer je vakmatige processen toepassen.

Lab en Atelier Belonging/Longing to be 

Lab 1 | Culturele antropologie Atelier 1 | Theater
Lab 2 | Duurzame ontwikkelingAtelier 2 | Muziek
Lab 3 | Filosofie Atelier 3 | Beeldende kunst

Trimester 3, Blok 1
BE INNOVATIVE

Ten slotte de derde periode in het tussenjaar. Deze periode loopt van maart tot de zomervakantie en heeft een uitgesproken sociaal karakter en staat daartoe in het teken van het maken van verbinding met de vraagstukken in de buitenwereld. Dit doe je door het opstarten van een onderneming en de voorbereiding en toerusting voor de grote reis. Vervolgens wordt deze periode afgesloten met de presentatie van de resultaten van je onderneming en een gezamenlijke afsluiting. 

ONDERNEMERSTRAINING 
Tijdens de ondernemerstraining leer je hoe je de wereld kunt overtuigen van jouw bijdrage/dienst. Tevens leer je een initiatief op de grond neer te zetten. Daarnaast onderzoek je op welke vraag jouw product een antwoord is. Ook voegt mijn product iets toe aan de wereld. Vervolgens bouw ik met anderen aan de organisatie om dit handen en voeten te geven. Om dit organisatorisch mogelijk te maken, heb ik samengewerkt.
Zo heb ik bij een tegenslag doorgezet en gezocht naar out of the box en creatieve oplossingen. Daarmee heb ik een bijdrage geleverd aan een betere toekomst.

Hier zie je voorbeelden van Meesterproeven van studenten.  


Trimester 3, Blok 2

Travel Experience in het tussenjaar
Vervolgens ga je met elkaar op reis in het tussenjaar. Zo kun je kiezen uit drie reizen: een ondernemende fietsreis van 1000 km via de alpen naar Sarajevo, een persoonlijke kunstreis of een filosofische wandelreis.

Reizen is het letterlijk verleggen van grenzen. Wij leven ons hele leven lang te midden van anderen. Bovendien delen we onderweg in elkaars projecten. Hiermee komt het accent in de reis te liggen op besluitvaardigheid en ontwikkelingsgerichtheid.

Toekomstplan
Vervolgens sluit elke student het jaar af met een persoonlijk toekomstplan. Daarmee geef je weer hoe jouw toekomst eruit gaat zien, en hoe jij die op een haalbare manier gaat realiseren. Ook is jouw toekomstplan gebaseerd op zelfonderzoek en is de presentatie ervan gegoten in een eigen kunstvorm. Ten slotte maak je hierin zichtbaar dat je een gefundeerde studiekeuze hebt gemaakt.

Welke onderdelen vormen jouw week in het tussenjaar?

Labs – Labs zijn onderzoeksgroepen van 15-16 personen. Ze bieden verdieping en vernieuwing van (zelf)inzicht. Door middel van vragen als: Hoe zit ik in elkaar? Ook onderzoek je wat jou drijft. Waardoor je in contact komt met eerste ontmoetingen van nieuwe ‘waarheden’, werkelijkheden, overtuigingen en mogelijkheden.

Colleges – Op maandagochtend volg je een aantal colleges die je op weg helpen leiderschap te ontwikkelen. Zo zijn deze colleges interactief. 

Coaching – Dit is een groep van 15-16 studenten. In de coaching werk je aan je portfolio. Ook werk je toe naar je studiekeuze vóór 1 mei. Bovendien worden de vragen: wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik? verbonden met andere toekomstvragen. Bijvoorbeeld vragen als: wat voor studie past bij mij? Wat voor woonsituatie? Hoe kan ik het beste leren? Wat heb ik nodig om positief te blijven?

Ateliers In Ateliers wordt er gewerkt zoals op kunstopleidingen gebruikelijk is. Je bent individueel of in de groep met een project of opdracht bezig. De docent legt aan de groep iets uit en geeft ook individueel feedback. De docent is hier opleider en vakdocent.

Dwarslopers Avonden  Tijdens deze avonden leiden inspirerende sprekers een actueel onderwerp in. Vervolgens ga je met je medestudenten en de bezoekers van buiten in debat. Femke Halsema, Felix Klos, Jesse Klaver, Herman van Veen, Freek de Jonge zijn onder andere enkele dwarslopers die te gast waren. Daarnaast leiden de Dwarslopers Avonden naar het Dwarslopers Festival in het voorjaar.

Feest – De culturele commissie organiseert een aantal feesten gedurende het Tussenjaar. Ook vieren we samen de jaarfeesten.

Commissies – Ten slotte op vrijdagochtenden werk je in commissies aan ondernemerschap. Je kunt kiezen uit de Culturele commissie, de pr-commissie, de Evenementen commissie, de opleidingscommissie en de Redactiecommissie. Ook in je commissie werk je stap voor stap toe naar het Dwarslopers Festival

Meer weten over het tussenjaar? Kom kennismaken!


Aan het einde van iedere periode

De Vrije Hogeschool (VH) vindt dat evaluatie een onderdeel van het leren is. De student wordt echter niet door een beoordeling afgerekend, maar de beoordeling is een onderdeel van het leerproces. Bij het Liberal Arts Tussenjaar is dat de performance en het portfolio. Een ‘performance’ is een assessment aan het einde van ieder trimester, bijvoorbeeld een Tedtalk, Art performance of Big event. Gedurende het LAT bouwt de student een portfolio op  en presenteert deze aan het einde van het jaar in een Toekomstplan.

Studiemateriaal

Aan het begin van elke periode krijg je een studiegids hier staat per atelier en lab de aanbevolen literatuur, films en performances.

Studiebelasting

Aan het begin van elke periode krijg je een studiegids hier staat de studiebelasting in per periode. Je gaat elke week 4 dagen naar school en op woensdag ben je vrij. De studiebelasting vind je in de studiegids en verschilt iedere periode door het accent van de periode.

Deel deze pagina:

Aankomende evenementen

Liberal Arts Tussenjaar | Informatieavond
19 januari 2022

Informatieavond | Liberal Arts Tussenjaar | 19 januari

07 februari 2022

Meeloopdag | Liberal Arts Tussenjaar | 7 februari

Open dag Liberal Arts Tussenjaar
19 februari 2022

Open Dag | Liberal Arts Tussenjaar | 19 februari