Studiekeuzestress

Ieder jaar zien we voor het Liberal Arts Tussenjaar studenten binnenkomen met veel vragen. Wat ons daarbij opvalt is de enorme druk en verwachtingen die jullie ervaren. Jullie moeten van de samenleving, moeten van de politiek, moeten van je ouders en moeten uiteindelijk ook van een stemmetje in jezelf.  Je moet komen tot een doel, een keuze, als uitgangspunt voor een geslaagd leven. Dit doel is het eindpunt. Alles is daaraan ondergeschikt.

Zonder dit doel te weten faal je, sta je op feestjes met de mond vol tanden, moet je naar een coach. Deze obsessieve doelgerichtheid maakt onzeker. Je raakt in een kramp, wordt neerslachtig, onbereikbaar. Het doel werkt als een dwang waar je aan moet voldoen. Na de zoveelste confrontatie krijgt de uitgebluste jongere het verwijt te horen dat hij geen doel nastreeft, terwijl juist de obsessieve doelgerichtheid de gezonde ambitie en creativiteit belemmert.

Een ander uitgangspunt voor een tussenjaar

Op de Vrije Hogeschool beginnen we vanuit een ander verhaal, dat niet begint bij een beperkte doeloriëntatie, de studie of beroepskeuze, maar bij een proces van zelfontwikkeling, als belangrijkste in het leven. Succes meet je volgens ons niet aan je goede baan, je auto, je mooie huis, maar aan de mate waarin je in staat bent jezelf te ontwikkelen en de mate waarin je dat samen met anderen doet. Dat is waar het om draait.

Studiekeuze coaching in het tussenjaar

Hoe is jouw studiekeuze geïntegreerd in het programma van het Liberal Arts Tussenjaar? Elke week heb je een dagdeel coaching in een groep van zo’n 15 studenten en een vaste coach. Deze groep blijft het gehele jaar samen. In deze groep maak je gericht stappen richting jouw studiekeuze.

Zo maak je op basis van je persoonlijke ethiek je studiekeuze. Ook maak je je persoonlijke en professionele leerdoelen voor het jaar actief. Tevens houdt een eigen portfolio bij. De coaching wordt afgesloten met een toekomstplan presentatie waarin je jouw antwoord formuleert op de vragen: wie ben ik, Wat kan ik en wat wil ik?  

Volgens Bernard Lievegoed kent de mens drie gebieden die een eigen ontwikkeling tot volwassenheid hebben: 

  • de cognitieve ontwikkeling (wetenschap)
  • de creatieve ontwikkeling (kunst)
  • de wilsontwikkeling (ondernemen)

Wij hebben deze drie gebieden vertaald naar een brede inleiding in Wetenschap, Kunst en Ondernemen in het Liberal Arts Tussenjaar en niet in de laatste plaats, de verbinding tussen deze drie gebieden. Studiekeuze is niet een los proces maar is verweven in het gehele curriculum. Het ontwikkelen van jouw persoonlijk ethiek gebeurt zowel in de Labs, bij de Ateliers en in gesprek met jouw medestudenten en docenten. 

Doel Liberal Arts Tussenjaar
Het uitgangspunt van de Vrije Hogeschool is dat ieder mens een meer of minder vaag besef van zijn bestemming heeft. We kunnen beseffen dat we op een verkeerd pad zitten, omdat we een idee hebben van een goed pad. Er is iets in ons dat verwerkelijkt wil worden.

Hoezo online studiekeuze Liberal Arts Tussenjaar

Deel deze pagina: