fbpx
Biografie

Op de Vrije Hogeschool leerde ik de kunst van het vallen, en van daaruit wat verbinding is; iets wat er altijd is, maar waar je voor moet kiezen om het te kunnen sterken. Om eraan vast te kunnen houden en op te bouwen.

Na mijn tijd op de Vrije Hogeschool ben ik mij continu bewust geweest van verbindingen; van welke ik aan wil gaan, wat ik daarvoor moet doen en het lef dat er soms voor nodig is om die stap te zetten. Van het effect dat ik heb op anderen en hoe de wisselwerking tussen mij en mijn omgeving de dingen telkens anders doet lijken. Ik ben zachter geworden, maar ook volhardender.

Wat ik heb geleerd neem ik mee in mijn vriendschappen en mijn werk. Mijn vriendschappen geven me een thuis, en mijn werk is erop gericht de gezondheidszorg aan de ene kant kwalitatief beter te maken en aan de andere kant ook op de langere termijn betaalbaar te laten zijn. Hierbij zet ik me in op de grensvlakken tussen patiënten, ziekenhuizen, geestelijke gezondheidsinstellingen, huisartsen, verzekeraars, overheid… Ik zie met regelmaat hoe gebrek aan verbinding leidt tot gebrek aan begrip en daardoor tot gebrek aan samenwerking. Het is te gek om te proberen daar verandering in te brengen en op die manier de wereld iets beter te maken.

Als afsluiting van mijn jaar aan de Vrije Hogeschool heb ik een tatoeage laten zetten die “eeuwig leven” betekent. Voor mij is de basis van eeuwig leven de verbinding; zolang ik jou raak, en jij raakt iemand en de ketting zet door is alles niet voor niets. Dus laat ons beginnen.

Deel deze pagina:
Opleiding & vakgebied

CEMS MSc, International Management, University of Sydney. Msc International Management, Rotterdam School of Management. Liberal Arts Tussenjaar, Vrije Hogeschool.