fbpx
Biografie

Gezien worden
Mijn eerste uitgebreide gesprek met mijn mentor Michiel ter Horst blijkt, zeker achteraf bezien, essentieel voor mijn vorming. Voor het eerst in mijn leven had ik het gevoel dat er iemand oprecht en onbevooroordeeld naar mij keek als een volwassen, zelfstandig, waardevol persoon met potentie. Dit gesprek vond plaats naar aanleiding van mijn geschreven autobiografie.

De laatste 7 jaar van mijn middelbare school (van de negen in totaal) waren examenjaren of pre-examen jaren. Ik was ‘een stapelaar’, het leren ging me om verschillende redenen niet makkelijk af. Een aantal schoolwissels, altijd bijlessen en geen vanzelfsprekende relatie tussen hard werken en hoge cijfers halen. Dat deed iets met mijn zelfvertrouwen.

Door Michiels houding, de persoonlijke aandacht, zonder de eeuwige focus op mij als ‘slecht presenterende leerling’ was nieuw en verhelderend. Hij relativeerde mijn moeizame periode als scholier onder meer met de vraag: Leg mij eens uit waarom een krokus meer waard zou zijn dan een tulp? Alleen omdat de krokus eerder bloeit?

Vervolgens ging hij juist in op mijn sterke punten, de voordelen van mijn soms wat ‘zoekende en onzekere’ jeugdjaren. Hij problematiseerde niet, hij abstraheerde, gaf nieuwe en wijze inzichten en zocht met mij naar aanknopingspunten voor mijn verdere unieke ontwikkeling.

Door de diversiteit van het VH programma heb ik andere kwaliteiten kunnen ontdekken, mijn eigenheid kunnen ontwikkelen, veel bijzondere mensen mogen ontmoeten en waardevolle vriendschappen gesloten. Als ik terugkijk op mijn studie, heeft mijn vorming als mens, professional en ondernemer vooral plaatsgevonden in het propeadeutische jaar. Veel minder bepalend was mijn academische studie voor Arbeids- en Organisatie-psycholoog.

Ik werk nu als partner en eigenaar bij mijn organisatie-advies bureau. Bij het leggen van nieuwe contacten probeer ik zo veel mogelijk zonder oordeel kennis te maken, te ontmoeten. Verbinding te maken, niet zozeer vanuit een functie of positie, maar als medemens. Van daaruit kijk ik naar iemands kwaliteiten en ambities. Vervolgens probeer ik een nieuw perspectief voor iemand te creëren. Net als Michiel bij mij deed. Hij des tijds als mentor, ik in de rol van executieve coach en als organisatieveranderaar. Het zaadje voor deze rol is destijds geplant tijdens mijn jaar aan de VH.

Frank van der Endt is oud-student (‘84/’85) en de huidige voorzitter van de Raad van Advies van de Vrije Hoge School.

Deel deze pagina:
Opleiding & vakgebied

Organisatie en advies psycholoog, Management Consultant (CMC), Lid van Ook en gecertificeerd RET trainer in Managment Drives en partner/adviseur van CORDES.