fbpx
Biografie

De kern van de Vrije Hogeschool is studenten zichzelf te laten ontdekken in wat ze kunnen en willen voor hun toekomst. Hierbij is persoonlijke creativiteit en ontwikkeling net zo belangrijk als het cognitieve leren. Oftewel belangrijk is dat er balans wordt gezocht tussen hoofd (kennis), hart (passie) en handen (creativiteit).

Prachtig om te zien wat het Liberal Arts Tussenjaar in positieve zin met de studenten doet!

Voor de Vrije Hogeschool ben ik onder andere verantwoordelijk voor de volledige Planning & Controlcyclus (begroting, rapportage en jaarrekening). Verder verricht ik verschillende andere werkzaamheden met raakvlakken op het gebied van financiën.

Deel deze pagina:
Opleiding & vakgebied

Master of Science in Finance & Control