fbpx

Steunfonds Liberal Arts Vrije Hogeschool

Studenten hebben het in deze tijd niet makkelijk. Een groot deel gaat gebukt onder prestatiedruk en loopt vast in hun studie. Meer dan één op de drie studenten heeft een verhoogde kans op een burn-out. Ruim 50 procent van de studenten heeft regelmatig last van angst- en somberheidsklachten, 40 procent voelt zich eenzaam en ruim 70 procent voelt veel druk om te presteren. Obsessief bezig zijn met prestaties blijkt het eigenlijke doel van het hoger onderwijs maar al te vaak in de weg te staan. Voorbij beroeps- en onderzoeksvaardigheden is dat om studenten te leren wie ze zijn Naast beroeps- en onderzoeksvaardigheden is dat om studenten te leren wie ze zijn, om te zoeken naar een hoger doel in hun leven, en om onze scholen te verlaten als betere mensen. De rol van Vrije Hogeschool al 50 jaar speelt bij de verwezenlijking van deze doelstelling is daarbij nauwelijks te onderschatten. 

Lees hier portretten van 50 jaar alumni.

De Vrije Hogeschool wordt niet gesubsidieerd door de overheid. Om het Liberal Arts Tussenjaar toegankelijk te houden voor studenten uit alle lagen van de bevolking, en voor de vele vluchtelingstudenten die vaak maandenlang in onze AZC’s verblijven, is het Steunfonds Liberal Arts opgericht. Dit fonds helpt studenten uit gezinnen voor wie de financiën een belemmering vormen door Scholarships. Scholarships kunnen bestaan uit reducties, financiering of – in het geval van studenten met een vluchtelingachtergrond – volledige kwijtschelding van het collegegeld. 

Het Steunfonds Liberal Arts van de Vrije Hogeschool is een door de Belastingdienst erkende ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Giften en schenkingen zijn op te geven als aftrekpost van de inkomstenbelasting. 

Schenkingen kunnen worden gestort op IBAN NL 88 INGB 0001 6389 00 ten name van Iona Stichting onder vermelding van LAS VH fonds of fondscode 2753. U kunt al een bijdrage storten vanaf 5 euro per maand. 

Lees hier meer over de Ionastichting en het fonds Liberal Arts Vrije Hogeschool.

 

Deel deze pagina: