Studiekeuze

Bij het Liberal Arts Tussenjaar wordt snel gedacht aan een studiekeuze. En hoewel dit zeker deel uitmaakt van het programma, is uit testimonials van Tussenjaar op te maken dat het Tussenjaar meer dan dat inhoudt.

Bij studiekeuze wordt als eerste aandacht besteed aan oriëntatie op je zelfbeeld, vervolgens aan oriëntatie op studies en beroepen en tot slot aan koppeling (‘matching’) van de voorgaande punten. De VH doelt op een inclusieve en persoonlijke studiekeuze. Per student is verschillend hoe het keuzeproces doorlopen wordt.

In de studiekeuzetrainingen werken we intensief aan dat keuzeproces en trainen we verschillende keuzevaardigheden. In de eerste periode maak je kennis met vijf interessegebieden: wetenschappelijk, kunstzinnig, sociaal, ondernemend en verzorgend. De tweede periode biedt trainingen met verschillende thema’s. Studenten kunnen hieruit kiezen zodat er sprake is van maatwerk; de ene student is verder in zijn keuzeproces dan de ander of heeft iets anders nodig. In de derde periode staat de training in het teken van praktische zaken die de student moet regelen voor zijn nabije toekomst

Tijdens het keuzetraject zijn er ook meeloopdagen op diverse werkplekken, bezoeken studenten open dagen en colleges van opleidingen en houden ze interviews met beroepsbeoefenaars. Gedurende het jaar vinden er meerdere individuele studiekeuzegesprekken plaats met de studiekeuzeadviseur. Vaak volgen er concrete opdrachten uit de gesprekken.