fbpx

Wij zijn regelmatig op zoek naar kunstdocenten uit alle hoeken. Daarnaast zoeken we samenwerking met economen, filosofen,  schrijvers en ondernemers voor onze programma’s. 

Je bent altijd welkom om een open sollicitatie te sturen. Wij bewaren je sollicitatie dan een jaar. 


Vrije Hogeschool Zeist zoekt: Vrijwilliger gemeenschapsvorming

50 jaar zaaien in de maatschappij

De Vrije Hogeschool bestaat in 2022 vijftig jaar. Vrije Hogeschool alumni zijn er in alle beroepstakken: politici, filmmakers, humanisten, artsen, theatermakers, architecten, schrijvers, radiomakers, verplegers, sociaal werkers, vormgevers, ontwikkelaars, consultants, docenten, mediadesigners en wie al niet meer

Wij hebben ons afgevraagd: Hoe kunnen de jongeren van nu de vruchten plukken van vijftig jaar zaaien in de maatschappij? Het antwoord is: door een brede en inspirerende factor te zijn in een grotere gemeenschap.

Om dit tot stand te brengen wil de Vrije Hogeschool een alumni Community in het leven roepen, waarin we de huidige generatie studenten actief willen ondersteunen bij hun studie- en levenskeuzes in een netwerk van mentoren en menté’s.

Waarom?
We geloven dat idealen alleen kunnen rijpen tot in het volwassen leven als er ruimte voor menselijke gemeenschappen ontstaat.

Daarom willen we investeren in de totstandkoming van een onderling betrokken community van (oud-)studenten met een nieuwe lichting studenten: de Dwarsloper Community.

Met de Dwarsloper Community staan ons verschillende doelen voor ogen: het actief ondersteunen van een nieuwe generatie VH-studenten in hun studiekeuze; het opbouwen van een gemeenschap van ‘stakeholders’ die elkaar wederzijds inspireren en helpen; het kunnen terugvallen op een netwerk van mensen die in hun (werkzame) leven aan het oogsten zijn wat op een bepaald moment in de afgelopen 50 jaar als zaadje in hen werd geplant. Het kunnen raadplegen van deze community over vraagstukken die raken aan expertises van communityleden.

WAT ZIJN DE WERKZAAMHEDEN

De werkzaamheden voor de community developer bestaan o.a. uit: kennismaking met de staf en studenten en onderwijsprogramma’s van de VH; verdiepen in gedachtegoed, visie en missie van de VH; onderzoeken wie de stakeholders van de VH zijn; ontwikkelen, initiëren en organiseren van levendige en betekenisvolle activiteiten met de hele community samen, die passen bij waar de Vrije Hogeschool voor staat (creativiteit, mensbeeld, maatschappelijke en ecologische betrokkenheid); mentor-mentees matches verkennen tussen resp. alumni en studenten en jongeren; etc.

WIE ZOEKEN WIJ

Onze voorkeur gaat uit naar een (vroeg) gepensioneerde die community building in het bloed zit, doordat zij/hij werkzaam was in onderwijs, HRM of social work, consultancy of communicatie. Je vindt het leuk gemeenschappen te zien groeien, verbindingen te leggen, en te inspireren.

Wil je graag meer informatie en/of heb je hiervoor belangstelling?
Neem dan svp contact op met Dr. Gerrie Strik, Vrije Hogeschool 2e Dorpsstraat 56, 3701 AB Zeist, T 030 227 1357 en g.strik@vrijehogesschool.nl .

Naast dit community project loopt er vanaf september een journalistiek project waarin cursisten van Master ‘Journalistiek voor Academici ‘(HU) 50 interviews met alumni houden en schrijven. Dat leidt tot 50 portretten, een website, een boek, en een event op het Dwarslopersfestival, 19 maart 2022. Uiteraard zijn er dwarsverbanden denkbaar tussen het werk van de community developer en dit project.

Wie zijn wij?
Scholing en opleiding moet zinvol en betekenisvol zijn. Dat geldt bij uitstek voor jongeren die toekomst willen maken, vol in het leven willen staan, geen saaie lessen willen volgen en geen kennis willen reproduceren waarvan het belang voor hun toekomst onduidelijk is. Jongeren die zicht willen hebben op dat wat ze leren en die willen dat wat ze leren ertoe doet in de samenleving van morgen. Jongeren die zichzelf willen zijn.
De Vrije Hogeschool (al 50 jaar een begrip in Nederland) verwezenlijkt haar missie door het geven van onderwijs en het bevorderen van individuele ontwikkeling op alle kantelpunten in het leven, in de vorm van het Liberal Arts Tussenjaar, het Heroriëntatietrimester, Liberal Arts Life Coaching voor veertigers en de Masterclass Levenskunst, voor zestigers en het Dwarslopers Platform.

Kern van onze opvatting is de erkenning van de mens als een creatief –denkend – en handelend wezen, met een specifieke eigen opgave in de wereld. Creativiteit zien wij als een vorm van denken die de basis vormt voor innovatief handelen. Onderzoek zien wij als verbreding van je mens- en wereldbeeld. Ondernemen zien wij als een externe mogelijkheid om jezelf te realiseren: het praktisch en zelfstandig inspelen op de vragen van de omgeving.


Deel deze pagina: