fbpx


Wij zijn regelmatig op zoek naar kunstdocenten uit alle hoeken. Daarnaast zoeken we samenwerking met economen, filosofen,  schrijvers en ondernemers voor onze programma’s. 

Op dit moment hebben wij een vacature voor een docent Atelier Theater. Daarnaast ben je van harte welkom om een open sollicitatie te sturen

Vacature docent Atelier Theater (freelance) Liberal Arts Tussenjaar

De Vrije Hogeschool (VH) biedt al bijna vijftig jaar een Liberal Arts Tussenjaar voor jonge mensen met tijdseigen vragen gericht op het ontwikkelen van leiderschap.

De VH stelt zich tot doel studenten bewust om te leren gaan met hun kennis, talenten en creativiteit, om daarmee bij te dragen aan een menswaardige samenleving. In het programma worden de Vrije Kunsten en Wetenschappen verbonden met de persoonlijke drijfveren van de student.

De studenten  werken in labs en ateliers met kunstenaars, wetenschappers en  ondernemers, ze maken vrienden voor het leven, gaan op reis, organiseren een festival én worden gecoacht om uiteindelijk tot een weloverwogen studiekeuze te komen.

Voor ons Atelier Muziek en het Koor, zijn we op zoek naar een muziekdocent. De muziek docent levert een bijdrage aan de ontwikkeling van de student en aan het verwezenlijken van de missie van de Vrije Hogeschool. Hij/zij doet dit door:

  1. Het creëren van een inspirerende leeromgeving: Dit is een leeromgeving waarin de student en de docent samenwerken aan opdracht(en) in een atelier opstelling (Design Labs). Zowel de stad als de school zelf zijn incubatieplaatsen waar nieuwe kennis opborrelt. De student werkt in een groep aan eigen opdrachten. De docent inspireert, opent, en motiveert. Ieder atelier is een antwoord op een vraag die in student en in de wereld leeft. Dit draagt aantoonbaar bij aan het leerplezier.
  2. Bewust met kennis leren om te gaan: De studenten richten zich niet alleen op het verwerven van kennis of vaardigheden, maar leren vooral door inbreng van de persoon bewuster met kennis om te gaan. Het is de taak van de docent het bewustzijn van de student te openen en te verrijken door zijn vak. Hij doet dit vanuit relatie. Het aantoonbaar effect is plezier en bewustzijnsontwikkeling bij de student en de docent.
  3. Werken aan een menswaardig doel: De studenten zijn tenslotte gericht op ethisch verantwoorde kennis. Het gaat op paradigma niveau om het leveren van een zinvolle bijdrage. De student werkt daarbij aan producten die op de een of andere manier, direct of indirect, bijdragen aan een betere wereld.

Jouw verantwoordelijkheden 
Je ontwerpt en geeft twee Theater Ateliers aan groepen van zo’n 15 studenten van het Liberal Arts Tussenjaar: één atelier van begin september tot midden oktober dat inleidt in de beginselen van theater en één in de periode januari t/m maart dat toewerkt naar een presentatie op het Dwarslopers Festival. Het Atelier vindt plaats op donderdagochtend en -middag en vrijdagmiddag. Het festival staat (o.v.b.) in het teken van de ‘Sacre Du Printemps’ en wordt vanuit Dans, Muziek en Theater ingezet. 

Jouw profiel 

  • Je beschikt over een vakdiploma.
  • Je kunt docent theater zijn, maar ook uitvoerend kunstenaar. 
  • Je kan inspelen op de artistieke en emotionele ontwikkeling van adolescenten en hen stimuleren in hun maakproces en zelfvertrouwen. 
  • Je staat met één been in de artistieke praktijk.

Ons aanbod
Wij bieden je in eerste instantie een freelance opdracht voor de periode september – december. Het uitgangspunt is om vervolgens een samenwerking richting het Dwarslopers Festival aan te gaan voor een periode van meerdere jaren. 

Meer weten?
Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Gerrie Strik (Directeur Vrije Hogeschool) via 030 227 1357 of via e-mail

Solliciteren
Wij ontvangen jouw sollicitatie graag zo spoedig mogelijk en uiterlijk op vrijdag 2 augustus via e-mail. 

 Foto: Sander Heezen