fbpx

MENS | KUNST | WETENSCHAP

Lees hier over de visie en missie van de Vrije Hogeschool.

Visie

Hoe vinden creatieve, ondernemende jonge mensen houvast, betekenisvol werk en een stip aan de horizon nu de samenleving voortdurend verandert? Wat wordt de rol van een nieuwe aanstormende generatie in een samenleving die een voortdurend in verandering is?

Kern van onze opvatting is de erkenning van de mens als een creatief –denkend – en handelend wezen, met een specifieke eigen opgave in de wereld. Ondernemen zien wij als een externe mogelijkheid om jezelf te realiseren: het praktisch en zelfstandig inspelen op de vragen van de omgeving. Creativiteit zien wij als een vorm van denken die de basis vormt voor innovatief handelen.

De Vrije Hogeschool zet zich in voor een positieve ontwikkeling van de ambities en dromen van haar studenten. We begeleiden studenten die creatief, ambitieus en overtuigend in het leven willen (leren) staan.  Scholing en opleiding moet zinvol en betekenisvol zijn. Dat geldt niet alleen voor studenten die na een aantal jaren werkervaring toe zijn aan een nieuwe uitdaging. Het geldt bij uitstek voor jongeren die toekomst willen maken, vol in het leven willen staan, geen saaie lessen willen volgen en geen kennis willen reproduceren waarvan het belang voor hun toekomst onduidelijk is. Jongeren die tempo willen maken en midden in het leven willen staan, die zicht willen hebben op dat wat ze leren en die willen dat wat ze leren ertoe doet in de samenleving van morgen. Jongeren die zichzelf willen zijn in een wereld die groter is dan de plek waar je toevallig geboren bent.

Missie

De Vrije Hogeschool wil jonge mensen ruimte te bieden om voordat zij gaan studeren te werken aan het eigen levensmotief. Niet om te excelleren maar om een vrije bijdrage te kunnen leveren aan de wereld, hoe bescheiden ook. Het ontwikkelen en behartigen van je levensmotief is een fundamenteel mensenrecht. Elk mens mag er zijn. Het complement is, dat elk mens de innerlijke opgave in zich draagt bij te dragen. Zij veronderstelt dat ‘mens worden’ een pad is van geestelijke ontwikkeling, van het streven zo goed mogelijk te beantwoorden aan het hoogste in onszelf, het is de kracht waardoor, aldus Rudolf Steiner, ‘de mens zich wil opwerken tot de top van zijn persoonlijkheid’. 

De Vrije Hogeschool verwezenlijkt haar missie door het geven van onderwijs en het bevorderen van individuele ontwikkeling in de vorm van het Liberal Arts Tussenjaar, het Heroriëntatietrimester, de Masterclass Levenskunst, Liberal Arts Life Coaching en het Dwarslopers Platform.

Missie en visie
Deel deze pagina: