fbpx

Vrije Hogeschool Steunfonds Liberal Arts 

“Zolang ik jou raak, en jij raakt iemand en de ketting zet door is alles niet voor niets.”

De Vrije Hogeschool wil een partner zijn bij de oriëntatie op de levensweg. Het Liberal Arts Tussenjaar faciliteert en inspireert door een pauze in te lassen waarin studenten de kans krijgen vaardigheden aan te vullen, die in het reguliere onderwijs snel ondergeschoven raken: vragen als ‘Wie ben ik, wat wil en kan ik’. De benadering van De Vrije Hogeschool is primair geënt op de wilsrichting. Dit vaak in tegenstelling tot de meer conventionele benaderingen. 

Werken aan het eigen levensmotief 

De consequentie van de focus op de wil maakt het hele proces van levensoriëntatie en studiekeuze anders. Wat kan ik ? Wie ben ik ? Deze beide vragen raken aan het verleden. Wat wil ik? is de vraag van de toekomst. Het is de vraag naar iets wat je vaak nog niet (helemaal) bent, en ook niet (helemaal) kan, maar waar je naar toe wil groeien. Dit is de ontwikkelingsgerichte blikrichting van de Vrije Hogeschool.  Door de nadruk te leggen op de wilsrichting wil Vrije Hogeschool jonge mensen ruimte bieden om te werken aan het eigen levensmotief. Niet om te excelleren maar om een vrije bijdrage te kunnen leveren aan de wereld, hoe bescheiden ook. 

Studeren aan de Vrije Hogeschool veronderstelt: durven dromen, durven doen en durven nadenken. VH- Studenten leren dat er altijd anderen zijn die je droom delen en die een eindje mee willen lopen op de wegen die je te gaan hebt. En dat dathet verschil maakt

Daarbij hebben we geleerd dat idealen alleen kunnen rijpen tot in het volwassen leven als er ruimte voor menselijke gemeenschappen ontstaat. En we hebben een visioen gezien van een sociale toekomst die gebaseerd is op menselijke gemeenschappen die elkaar wederzijds steunen. 

Steunfonds Liberal Arts 

Sinds 50 jaar kunnen studenten van alle inkomensgroepen hun droom volgen dankzij het Steunfonds Liberal Arts. Met hulp van het Steunfonds blijft het Tussenjaar ook voor alle toekomstige Vrije Hogeschool-studenten toegankelijk,ongeacht hun achtergrond.

Met het Steunfonds Liberal Arts willen we jongeren actief ondersteunen in een netwerk van ‘Stakeholders’ die elkaar wederzijds inspireren. Sinds 1971 ervoeren 50 jaargangen Vrije Hogeschool studenten wat lotsverbinding is. Zoals een van onze oud-studenten verwoordde: 

“Zolang ik jou raak, en jij raakt iemand en de ketting zet door is alles niet voor niets.”

Wilt u jonge mensen helpen hun droom te verwerkelijken? Dan nodigen wij u van harte uit donateur te worden van het VH Steunfonds Liberal Arts. 

Schenkingen kunnen worden gestort op IBAN NL 88 INGB 0001 6389 00 t.n.v. Iona Stichting o.v.v. LAS VH fonds of fondscode 2753. U kunt al een bijdrage storten vanaf 5 euro per maand. 

Deel deze pagina: